Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide SIA "Antbūve"
Title in English "Improvement of Process Management in the "Antbūve" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Abstract Antāne E. Procesu vadības pilnveide SIA „Antbūve”: Bakalaura darbs / E.Antāne. G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015.- 64 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 9 attēli, 5 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 21 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir izstrādāt procesu pilnveides priekšlikums SIA Antbūve, lai samazinātu ražošanā radušos zaudējumus par 6%, tādējādi paaugstinot darbības efektivitāti. Pirmajā darba daļā tika izvērtēta teorētiskā informācija par organizāciju darbību ietekmējošiem procesiem, procesu pieeja un dažādas procesu pilnveides metodes. Otrajā darba daļā tiek veikts SIA Antbūve procesu plūsmas raksturojums, ietverot ieinteresēto pušu izvērtējumu, FMECA metodes pielietojums un ekonomiskās darbības izvērtējums. Trešajā darba daļā tiek sniegti pamatoti priekšlikumi procesu plūsmas izmaiņai un ražošanas procesa izmaiņai. Kā arī izvērtēti citi darbības uzlabošanas priekšlikumi un to ieviešanas efektivitāte. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – lai samazinātu kopējo zaudējumu apmēru uzņēmumā SIA Antbūve, ieviest „sagatavošanās ražošanai” procesa izmaiņu un veikt uzlabojumus ražošanas pamatprocesā.
Keywords Procesu vadība, pilnveide, FMECA, efektivitāte.
Keywords in English Process management, improvement, FMECA, efficiency.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 15:29:10