Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Salīdzinoša dzīves cikla analīze jatropas un rapša izmantošanai biodīzeļa ražošanā divos atšķirīgos klimatiskos apstākļos
Nosaukums angļu valodā A Comprehensive Life Cycle Analysis of Jatropha and Rapeseed Oil for Biodiesel Production in Two Different Climate Conditions
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents
Anotācija Galvenais šī promocijas darba mērķis ir novērtēt ietekmi uz vidi Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanā no sākuma līdz beigām, saskaņā ar unikālo Ēģiptes Jatropha biodīzeļdegvielas modeli no notekūdeņiem un neizmantojamās zemes. Šis novērtējums tiek veikts izmantojot dzīves cikla analīzes pētījumus, kuri tiek īstenoti saskaņā ar starptautiskās standartu organizācijas vadlīnijām ISO 14040, vides ietekmes novērtējums ir veikts izmantojot SimaPro LCA programmatūru, kura ir piemērota dzīves cikla analīzes modelim no sākuma līdz beogām un ir ieviesta praksē Jatropha ražošanas sistēmā Ēģiptē, sākot no kultivēšanas, novākšanas, naftas ieguves, pāresterifikācijas un galapatēriņa procesa. Svarīgi ir, ka tiek iekļauta arī infrastruktūra un transportēšana. . Galvenā motivācija pēc šī cikla analīzes ir visu vides dzīves ciklu analīzes pētījumi Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanā Ēģiptē. Šādi pētījumi, Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanai Ēģiptē, būtu noderīgi nākotnē. Mērķa auditorija šiem rezultātiem ir zinātnieki un Jatropha biodīzeļdegvielas ražōsanā ieinteresētās personas. Lai uzsvērtu vides ieguvumus no Ēģiptes Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanas modeļa, šajā promocijas darbā ir iekļauts salīdzinoša analīze par rapšu biodīzeļdegvielas ražošanu Latvijā. Darba struktūra sastāv no četrām daļām. Pirmā nodaļa ietver literatūras apskatu par dažādiem Jatropha aspektiem, piemēram, aprakstu, toksicitāti, biodīzeļdegvielas ražošanu, sociālās un medicīnas aspekti. Kā arī tas ietver norādes par rapšu biodīzēļdegvielu un kāpāec ir vajadzīga dzīves cikla analīze. Otrajā nodaļā ir vides dzīves cikla analīze Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanā un lietošanā Ēģiptē, bet trešā nodaļa ir vides dzīves cikla analīze rapšu biodīzeļdegvielas ražošanā un lietošanā Latvijā. Visbeidzot, pēdējā nodaļa ietver diskusijas, secinājumus un salīdzinājumus attiecībā uz Ēģiptes Jatropha biodīzeļdegvielas ekoloģiskajiem rādītājiem un Latvijas rapšu biodīzeļdegvielas rādītājiem.
Atslēgas vārdi Jatropha Rapeseed Biodiesel
Atslēgas vārdi angļu valodā Jatropha Rapeseed Biodiesel
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 15:26:50