Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language Salīdzinoša dzīves cikla analīze jatropas un rapša izmantošanai biodīzeļa ražošanā divos atšķirīgos klimatiskos apstākļos
Title in English A Comprehensive Life Cycle Analysis of Jatropha and Rapeseed Oil for Biodiesel Production in Two Different Climate Conditions
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Francesco Romagnoli
Reviewer
Abstract Galvenais šī promocijas darba mērķis ir novērtēt ietekmi uz vidi Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanā no sākuma līdz beigām, saskaņā ar unikālo Ēģiptes Jatropha biodīzeļdegvielas modeli no notekūdeņiem un neizmantojamās zemes. Šis novērtējums tiek veikts izmantojot dzīves cikla analīzes pētījumus, kuri tiek īstenoti saskaņā ar starptautiskās standartu organizācijas vadlīnijām ISO 14040, vides ietekmes novērtējums ir veikts izmantojot SimaPro LCA programmatūru, kura ir piemērota dzīves cikla analīzes modelim no sākuma līdz beogām un ir ieviesta praksē Jatropha ražošanas sistēmā Ēģiptē, sākot no kultivēšanas, novākšanas, naftas ieguves, pāresterifikācijas un galapatēriņa procesa. Svarīgi ir, ka tiek iekļauta arī infrastruktūra un transportēšana. . Galvenā motivācija pēc šī cikla analīzes ir visu vides dzīves ciklu analīzes pētījumi Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanā Ēģiptē. Šādi pētījumi, Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanai Ēģiptē, būtu noderīgi nākotnē. Mērķa auditorija šiem rezultātiem ir zinātnieki un Jatropha biodīzeļdegvielas ražōsanā ieinteresētās personas. Lai uzsvērtu vides ieguvumus no Ēģiptes Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanas modeļa, šajā promocijas darbā ir iekļauts salīdzinoša analīze par rapšu biodīzeļdegvielas ražošanu Latvijā. Darba struktūra sastāv no četrām daļām. Pirmā nodaļa ietver literatūras apskatu par dažādiem Jatropha aspektiem, piemēram, aprakstu, toksicitāti, biodīzeļdegvielas ražošanu, sociālās un medicīnas aspekti. Kā arī tas ietver norādes par rapšu biodīzēļdegvielu un kāpāec ir vajadzīga dzīves cikla analīze. Otrajā nodaļā ir vides dzīves cikla analīze Jatropha biodīzeļdegvielas ražošanā un lietošanā Ēģiptē, bet trešā nodaļa ir vides dzīves cikla analīze rapšu biodīzeļdegvielas ražošanā un lietošanā Latvijā. Visbeidzot, pēdējā nodaļa ietver diskusijas, secinājumus un salīdzinājumus attiecībā uz Ēģiptes Jatropha biodīzeļdegvielas ekoloģiskajiem rādītājiem un Latvijas rapšu biodīzeļdegvielas rādītājiem.
Keywords Jatropha Rapeseed Biodiesel
Keywords in English Jatropha Rapeseed Biodiesel
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 15:26:50