Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla novērtēšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Employee Assessment at an Enterprise"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.psih. S.Gailīte
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Murāns E., Uzņēmuma personāla novērtēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 74. lpp Diplomprojekta apjoms: 74 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 32 attēli, darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un novērtēšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla novērtēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla novērtēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla novērtēšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla novērtēšanas pilnveidošanai: 1. Pārdošanas nodaļas personāla novērtēšanas projekts; 2. Personāla atlases nodaļas personāla novērtēšanas projekts; 3. Administrācijas personāla novērtēšanas projekts.
Atslēgas vārdi personāls, novērtēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā staff appraisal
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 13:08:43