Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Uzņēmuma personāla novērtēšanas projekts"
Title in English "Project on Employee Assessment at an Enterprise"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor I.Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg.psih. S.Gailīte
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Murāns E., Uzņēmuma personāla novērtēšanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 74. lpp Diplomprojekta apjoms: 74 lapas; darbā iekļautas 13 tabulas, 32 attēli, darbam pievienoti 5 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 22 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un novērtēšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla novērtēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla novērtēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla novērtēšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla novērtēšanas pilnveidošanai: 1. Pārdošanas nodaļas personāla novērtēšanas projekts; 2. Personāla atlases nodaļas personāla novērtēšanas projekts; 3. Administrācijas personāla novērtēšanas projekts.
Keywords personāls, novērtēšana.
Keywords in English staff appraisal
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 13:08:43