Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Lauku tūrisma uzņēmuma attīstība
Nosaukums angļu valodā Developing Rural Tourism Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Dr.oec. Konstantīns Didenko, Profesors
Anotācija Bakalaura darba temats ir “Lauku tūrisma uzņēmuma attīstība”. Šādu darba tematu autors ir izvēlējies, jo uzskata, ka tā ir aktuāla Latvijas tūrisma pakalpojuma eksporta sastāvdaļa kā arī sakarā ar autora personīgo intresi un vēlmi darboties šajā nozarē. Lauku tūrisma īpatsvars Latvijas tūrisma nozarē ir būtiski mainījies pēdējo gadu laikā. Ik gadu palielinās lauku tūrisma uzņēmumu skaits, līdz ar to ir vērojama saspringta konkurence, kas ietekmē pakalpojuma cenu un kvalitāti, kā arī uzņēmuma vēlmi ieviest jaunus piedāvājuma produktus, ali atškirtos no konkurentiem. Visiem nozares uzņēmumiem ir nemitīgi jāpiedāvā daudzveidīgāki pakalpojumi, jāmaina cenu politika, lai varētu konkurēt un attīstīt savu uzņēmumu tūrisma tirgū. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz tūrisma teorijas izpēti un datiem par Krāslavas rajona tūrisma resursiem, izvērtēt un izveidot attīstības plānu konkrētam eksistējošam lauku tūrisma uzņēmumam. Pirmajā – analītiskajā daļā tiek noskaidrots tūrisma jēdziens, tūrisma mītņu veidi, ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi, iegūstamās kvalitātes zīmes, globālās tūrisma nozares tendences, piedāvāto tūrisma pakalpojumu iespējas dažādos gadalaikos un valsts reģionos, kā arī eksistējošās atbalsta programmas nozares uzņēmumiem. Otrajā – praktiskajā daļā tika izpētīta esošā situācija lauku tūrisma tirgū, noskaidroti iespējamie uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, veiktas PEST un SVID analīzes, izveidota mārketinga kompleksā analīze kā arī, izveidots plānoto izdevumu un ieņēmumu pārskats. Darba nobeigumā autors izstrādā secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma attīstībai Bakalaura darba izstrādē tika izmantotas: statistiskā metode, tabulas un grafiskās metodes, un PEST un SVID analīzes. Bakalaura darba apjoms ir 54 lpp. Bakalaura darbā ir ietverti 9 grafiskie attēli un 6 tabulas. Bakalaura darbā ir pārskati, kopsavilkumi, likumi, kuri tika atrasti un izmantoti kā interneta resursi.
Atslēgas vārdi Lauku tūrisms, tūrisma uzņēmums, uzņēmuma attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Rural tourism, tourism company, development of a company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 12:02:50