Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Lauku tūrisma uzņēmuma attīstība
Title in English Developing Rural Tourism Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Dr.oec. Konstantīns Didenko, Profesors
Abstract Bakalaura darba temats ir “Lauku tūrisma uzņēmuma attīstība”. Šādu darba tematu autors ir izvēlējies, jo uzskata, ka tā ir aktuāla Latvijas tūrisma pakalpojuma eksporta sastāvdaļa kā arī sakarā ar autora personīgo intresi un vēlmi darboties šajā nozarē. Lauku tūrisma īpatsvars Latvijas tūrisma nozarē ir būtiski mainījies pēdējo gadu laikā. Ik gadu palielinās lauku tūrisma uzņēmumu skaits, līdz ar to ir vērojama saspringta konkurence, kas ietekmē pakalpojuma cenu un kvalitāti, kā arī uzņēmuma vēlmi ieviest jaunus piedāvājuma produktus, ali atškirtos no konkurentiem. Visiem nozares uzņēmumiem ir nemitīgi jāpiedāvā daudzveidīgāki pakalpojumi, jāmaina cenu politika, lai varētu konkurēt un attīstīt savu uzņēmumu tūrisma tirgū. Bakalaura darba mērķis ir balstoties uz tūrisma teorijas izpēti un datiem par Krāslavas rajona tūrisma resursiem, izvērtēt un izveidot attīstības plānu konkrētam eksistējošam lauku tūrisma uzņēmumam. Pirmajā – analītiskajā daļā tiek noskaidrots tūrisma jēdziens, tūrisma mītņu veidi, ilgtspējīgas attīstības priekšnosacījumi, iegūstamās kvalitātes zīmes, globālās tūrisma nozares tendences, piedāvāto tūrisma pakalpojumu iespējas dažādos gadalaikos un valsts reģionos, kā arī eksistējošās atbalsta programmas nozares uzņēmumiem. Otrajā – praktiskajā daļā tika izpētīta esošā situācija lauku tūrisma tirgū, noskaidroti iespējamie uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi, veiktas PEST un SVID analīzes, izveidota mārketinga kompleksā analīze kā arī, izveidots plānoto izdevumu un ieņēmumu pārskats. Darba nobeigumā autors izstrādā secinājumus un priekšlikumus uzņēmuma attīstībai Bakalaura darba izstrādē tika izmantotas: statistiskā metode, tabulas un grafiskās metodes, un PEST un SVID analīzes. Bakalaura darba apjoms ir 54 lpp. Bakalaura darbā ir ietverti 9 grafiskie attēli un 6 tabulas. Bakalaura darbā ir pārskati, kopsavilkumi, likumi, kuri tika atrasti un izmantoti kā interneta resursi.
Keywords Lauku tūrisms, tūrisma uzņēmums, uzņēmuma attīstība
Keywords in English Rural tourism, tourism company, development of a company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 12:02:50