Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums cMOOC un xMOOC kursu salīdzinoša analīze un to nozīme augstākās izglītības kontekstā
Nosaukums angļu valodā Comparative Analysis of cMOOC and xMOOC and Their Implications in Context of Higher Education
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs S.Petroviča
Recenzents L.Survilo, SIA „SOAAR” izstrādes daļas vadītājs
Anotācija Bakalaura darbā „cMOOC un xMOOC kursu salīdzinoša analīze un to nozīme augstākās izglītības kontekstā” ir izvirzīts mērķis veikt cMOOC un xMOOC kursu salīdzinošu analīzi, pamatojoties uz bakalaura darba autora izveidoto salīdzināšanas kritēriju kopu. Darba uzdevumi sevī ietver informācijas analīzi par diviem masveida tiešsaistes atvērto kursu paveidiem, izveidot salīdzināšanas kritēriju kopu un salīdzināt cMOOC un xMOOC, pamatojoties uz iepriekš izstrādātajiem kritērijiem, kā arī izveidot virtuālo MOOC kursu platformu. Bakalaura darbu veido trīs daļas: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskā daļa sevī ietver teorētiskās informācijas apzināšanu par jēdzieniem masveida tiešsaistes atvērtie kursi jeb MOOC, un diviem šo kursu paveidiem - cMOOC un xMOOC un to nozīmi augstākās izglītības kontekstā. Analītiskajā daļā, lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tiek salīdzinātas MOOC kursu paveidu - cMOOC un xMOOC atšķirīgās iezīmes. Praktiskajā daļā autors izveido virtuālo platformu, ar kuras palīdzību ir iespējams uzsākt masveida atvērto tiešsaistes kursu darbību, izmantojot serveru virtualizāciju un piesaistot CDN (Content Delivery Network) translāciju. CDN translācijas izmantošana tiek pamatota ar vajadzību izveidot kursus maksimāli pietuvinātus to reālajai izmantošanai. Tādā veidā autors iepazīstas ar iespējām kā izveidot platformu, kurā ir iespējams vienlaikus dalīties ar MOOC saturu neierobežota skaita aktīviem kursa lietotājiem, kā arī autoram ir iespēja izprast virtuālo serveru un CDN translācijas mijiedarbu. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 9 attēli, 2 tabulas un 31 informācijas avots.
Atslēgas vārdi MOOC, tiešsaistes izglītība, atvērtā tipa kursi, CDN
Atslēgas vārdi angļu valodā MOOC, online education, open type courses, CDN
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2015 09:36:38