Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Computer Systems
Title in original language cMOOC un xMOOC kursu salīdzinoša analīze un to nozīme augstākās izglītības kontekstā
Title in English Comparative Analysis of cMOOC and xMOOC and Their Implications in Context of Higher Education
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor S.Petroviča
Reviewer L.Survilo, SIA „SOAAR” izstrādes daļas vadītājs
Abstract Bakalaura darbā „cMOOC un xMOOC kursu salīdzinoša analīze un to nozīme augstākās izglītības kontekstā” ir izvirzīts mērķis veikt cMOOC un xMOOC kursu salīdzinošu analīzi, pamatojoties uz bakalaura darba autora izveidoto salīdzināšanas kritēriju kopu. Darba uzdevumi sevī ietver informācijas analīzi par diviem masveida tiešsaistes atvērto kursu paveidiem, izveidot salīdzināšanas kritēriju kopu un salīdzināt cMOOC un xMOOC, pamatojoties uz iepriekš izstrādātajiem kritērijiem, kā arī izveidot virtuālo MOOC kursu platformu. Bakalaura darbu veido trīs daļas: teorētiskā, analītiskā un praktiskā. Teorētiskā daļa sevī ietver teorētiskās informācijas apzināšanu par jēdzieniem masveida tiešsaistes atvērtie kursi jeb MOOC, un diviem šo kursu paveidiem - cMOOC un xMOOC un to nozīmi augstākās izglītības kontekstā. Analītiskajā daļā, lai sasniegtu bakalaura darba mērķi, tiek salīdzinātas MOOC kursu paveidu - cMOOC un xMOOC atšķirīgās iezīmes. Praktiskajā daļā autors izveido virtuālo platformu, ar kuras palīdzību ir iespējams uzsākt masveida atvērto tiešsaistes kursu darbību, izmantojot serveru virtualizāciju un piesaistot CDN (Content Delivery Network) translāciju. CDN translācijas izmantošana tiek pamatota ar vajadzību izveidot kursus maksimāli pietuvinātus to reālajai izmantošanai. Tādā veidā autors iepazīstas ar iespējām kā izveidot platformu, kurā ir iespējams vienlaikus dalīties ar MOOC saturu neierobežota skaita aktīviem kursa lietotājiem, kā arī autoram ir iespēja izprast virtuālo serveru un CDN translācijas mijiedarbu. Darba pamattekstā ir 50 lappuses, 9 attēli, 2 tabulas un 31 informācijas avots.
Keywords MOOC, tiešsaistes izglītība, atvērtā tipa kursi, CDN
Keywords in English MOOC, online education, open type courses, CDN
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 27.05.2015 09:36:38