Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Maksātnespējas riska novērtēšana ne-finanšu sfēras uzņēmumos: Kazahstānas situācija
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Insolvency Risk for Non-financial Enterprises: Case of Kazakhstan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Jekaterina Kuzmina
Anotācija Maksātnespējas riska novērtējums nefinanšu uzņēmumos: Kazahstāna gadījums: maģistra darbs / A. Amangeldy, Irina Voronova, Dr.oec. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedra, ārvalstu studentu departaments, maģistra programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2015. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Maģistra darba apjoms ir 79 lappuses. Tas ietver 20 tabulas, 10 attēlus un 2 pielikumus. Bibliogrāfija sastāv no 45 informācijas resursiem. Maģistra darbam ir trīs daļas: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt iespēju ārvalstu maksātnespējas riska novērtēšanas paņēmienus un metodes piemērot Kazahstānas nefinanšu uzņēmumiem. Analītiskā daļa atspoguļo pašreizējo ekonomisko situāciju Kazahstānā, skaidro galvenos likumus un noteikumus, kas saistīti ar ekonomiskajiem un juridiskajiem aspektiem bankrota procedūrās Kazahstānā. Tā satur statistisku informāciju par likvidētajiem un atjaunotajiem uzņēmumiem maksātnespējas procedūru gaitā. Teorētiskā daļā satur izvērtējumu par ekonomisko faktoru ietekmi uz uzņēmumu maksātnespēju. Kā arī šī daļa aptver ārvalstu un nacionālo autoru zinātniskos pētījumus par maksātnespējas novērtējuma jautājumiem. Praktiskajā daļā tiek izpētīta iespēja piemērot piecus ārzemju bankrota riska novērtēšanas modeļus Šo modeļu precizitāte tiek pārbaudīta uz 30 kazahstānas nefinanšu uzņēmumu pamata. Maģistra darba nobeigumā ir sniegti secinājumi un doti priekšlikumi
Atslēgas vārdi insolvency, risk, bankruptcy, liquidity, forecast, analysis
Atslēgas vārdi angļu valodā maksātnespēja, risks, bankrots, likviditāte, prognozes, analīze
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 23:51:32