Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Maksātnespējas riska novērtēšana ne-finanšu sfēras uzņēmumos: Kazahstānas situācija
Title in English Assessment of the Insolvency Risk for Non-financial Enterprises: Case of Kazakhstan
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Jekaterina Kuzmina
Abstract Maksātnespējas riska novērtējums nefinanšu uzņēmumos: Kazahstāna gadījums: maģistra darbs / A. Amangeldy, Irina Voronova, Dr.oec. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Inovācijas un uzņēmējdarbības vadības katedra, ārvalstu studentu departaments, maģistra programmas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" 2015. Maģistra darbs ir uzrakstīts angļu valodā. Maģistra darba apjoms ir 79 lappuses. Tas ietver 20 tabulas, 10 attēlus un 2 pielikumus. Bibliogrāfija sastāv no 45 informācijas resursiem. Maģistra darbam ir trīs daļas: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt iespēju ārvalstu maksātnespējas riska novērtēšanas paņēmienus un metodes piemērot Kazahstānas nefinanšu uzņēmumiem. Analītiskā daļa atspoguļo pašreizējo ekonomisko situāciju Kazahstānā, skaidro galvenos likumus un noteikumus, kas saistīti ar ekonomiskajiem un juridiskajiem aspektiem bankrota procedūrās Kazahstānā. Tā satur statistisku informāciju par likvidētajiem un atjaunotajiem uzņēmumiem maksātnespējas procedūru gaitā. Teorētiskā daļā satur izvērtējumu par ekonomisko faktoru ietekmi uz uzņēmumu maksātnespēju. Kā arī šī daļa aptver ārvalstu un nacionālo autoru zinātniskos pētījumus par maksātnespējas novērtējuma jautājumiem. Praktiskajā daļā tiek izpētīta iespēja piemērot piecus ārzemju bankrota riska novērtēšanas modeļus Šo modeļu precizitāte tiek pārbaudīta uz 30 kazahstānas nefinanšu uzņēmumu pamata. Maģistra darba nobeigumā ir sniegti secinājumi un doti priekšlikumi
Keywords insolvency, risk, bankruptcy, liquidity, forecast, analysis
Keywords in English maksātnespēja, risks, bankrots, likviditāte, prognozes, analīze
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 23:51:32