Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apdrošināšanas sabiedrības finanšu stabilitātes novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessing Financial Stability of an Insurance Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.oec. Jana Eriņa, Docente
Anotācija Bakalaura darbā analizēta AAS BTA salīdzinājumā ar Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību vidējiem rādītājiem. Darbā aprakstīti konkurences rādītāji, kas norāda, ka BTA parakstītās prēmijas sastāda 54,5% no Latvijas sabiedrību kopējā parakstīto prēmiju skaita, kamēr izmaksātās atlīdzības sasniedz 53,8% no Latvijas sabiedrību nedzīvības tirgus. BTA bruto prēmiju pieauguma temps ir gandrīz divas reizes straujāks, nekā vidēji Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībās. Darbā analizēti arī tādi finanšu rādītāji, kā maksātspēja, kas AAS BTA nav tik pozitīvi, kā arī zaudējumu, izdevumu, kombinētais un citi koeficienti. Zaudējumu, izdevumu un attiecīgi kombinētājais rādītājs, lai gan minimāli, tomēr uzrāda labāku rezultātu, nekā Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus. Salīdzināta arī AAS BTA un citu sabiedrību vidējā riska uzņemšanas spēja, BTA riska uzņemšanas spēja nav tik augsta kā Latvijā esošajām nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, uzrādot par 20-25% mazākus rādītājus. Darbā veikta arī BTA bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina vertikālā un horizontālā analīze. BTA tehnisko rezervju rādītājs (96.86%), kapitāla atdeve (59.77%) ir augstāka, salīdzinoši ar Latvijas nedzīvības apdrošinātāju tirgu, attiecīgi, 85.5% un 28.76%, kas nozīmē, ka sabiedrība veic sakārtotu un efektīvu investēšanu palielinot likvīdo līdzekļu apjomu sabiedrībā. AAS BTA aizņemtā kapitāla koeficients sastāda 3.86, kas nozīmē, ka sabiedrība ar savu kapitālu spējīga atmaksāt tikai ~25% no kopējā atlīdzību skaita, bet šis rādītājs ir gandrīz par 20% labāks nekā Latvijas nedzīvības apdrošinātāju vidū (4,7). Nav iespējams izdarīt viennozīmīgus secinājumus par AAS BTA finanšu stabilitāti, lai to izdarītu nepieciešams analizēt sabiedrību no vairākiem aspektiem: finanšu rādītājiem, aktuārnovērtējuma, maksātspējas normas aprēķina. Bakalaura darba autore ir Kristīne Kovale, tā zinātniskā vadītāja - RTU profesore, Dr.oec, I.Voronova. Darbā ir 11 attēli , 14 tabulas, 3 formulas, 53 lpp.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana, BTA, FKTK, maksātspēja, apdrošināšanas riski, tirgus risks, finanšu risks, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins
Atslēgas vārdi angļu valodā Insurance,solvency, market risks, BTA, insurance risks, financials risks, balance sheet.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 17:23:09