Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apdrošināšanas sabiedrības finanšu stabilitātes novērtējums
Title in English Assessing Financial Stability of an Insurance Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer Dr.oec. Jana Eriņa, Docente
Abstract Bakalaura darbā analizēta AAS BTA salīdzinājumā ar Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrību vidējiem rādītājiem. Darbā aprakstīti konkurences rādītāji, kas norāda, ka BTA parakstītās prēmijas sastāda 54,5% no Latvijas sabiedrību kopējā parakstīto prēmiju skaita, kamēr izmaksātās atlīdzības sasniedz 53,8% no Latvijas sabiedrību nedzīvības tirgus. BTA bruto prēmiju pieauguma temps ir gandrīz divas reizes straujāks, nekā vidēji Latvijas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībās. Darbā analizēti arī tādi finanšu rādītāji, kā maksātspēja, kas AAS BTA nav tik pozitīvi, kā arī zaudējumu, izdevumu, kombinētais un citi koeficienti. Zaudējumu, izdevumu un attiecīgi kombinētājais rādītājs, lai gan minimāli, tomēr uzrāda labāku rezultātu, nekā Latvijas nedzīvības apdrošināšanas tirgus. Salīdzināta arī AAS BTA un citu sabiedrību vidējā riska uzņemšanas spēja, BTA riska uzņemšanas spēja nav tik augsta kā Latvijā esošajām nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībām, uzrādot par 20-25% mazākus rādītājus. Darbā veikta arī BTA bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina vertikālā un horizontālā analīze. BTA tehnisko rezervju rādītājs (96.86%), kapitāla atdeve (59.77%) ir augstāka, salīdzinoši ar Latvijas nedzīvības apdrošinātāju tirgu, attiecīgi, 85.5% un 28.76%, kas nozīmē, ka sabiedrība veic sakārtotu un efektīvu investēšanu palielinot likvīdo līdzekļu apjomu sabiedrībā. AAS BTA aizņemtā kapitāla koeficients sastāda 3.86, kas nozīmē, ka sabiedrība ar savu kapitālu spējīga atmaksāt tikai ~25% no kopējā atlīdzību skaita, bet šis rādītājs ir gandrīz par 20% labāks nekā Latvijas nedzīvības apdrošinātāju vidū (4,7). Nav iespējams izdarīt viennozīmīgus secinājumus par AAS BTA finanšu stabilitāti, lai to izdarītu nepieciešams analizēt sabiedrību no vairākiem aspektiem: finanšu rādītājiem, aktuārnovērtējuma, maksātspējas normas aprēķina. Bakalaura darba autore ir Kristīne Kovale, tā zinātniskā vadītāja - RTU profesore, Dr.oec, I.Voronova. Darbā ir 11 attēli , 14 tabulas, 3 formulas, 53 lpp.
Keywords Apdrošināšana, BTA, FKTK, maksātspēja, apdrošināšanas riski, tirgus risks, finanšu risks, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins
Keywords in English Insurance,solvency, market risks, BTA, insurance risks, financials risks, balance sheet.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 17:23:09