Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Lokālās ventilācijas sistēmas augstas kvalitātes telpu mikroklimatam un enerģijas taupīšanai"
Nosaukums angļu valodā "Localized ventilation for high quality indoor climate and energy saving"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Arturs Lešinskis,Arsen K.Melikov
Recenzents Uldis Pelīte
Anotācija Šajā darbā tiek pētīta jauna personalizētās ventilācijas metode – ar lokālo nosūci aprīkots krēsla paliktnis.Galvenais darba mērķis ir izpētīt krēsla ventilējamā paliktņa pielietošanas ietekmi uz telpas gaisa kvalitāti un cilvēka siltuma komfortu. Darbs ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek pētīta sistēmas pielietošanas efektivitāte, lai uzlabotu gaisa kvalitāti ofisa telpā. Otrajā daļā tiek pētīta krēsla ventilējamā paliktņa pielietošana no siltuma komforta viedokļa. Trešajā daļā tiek pētīta caur paliktņa radītās gaisa sūkšanas plūsmas mijiedarbība ar dabisko (brīvo) konvekcijas plūsmu, ko rada temperatūras starpība starp cilvēka ķermeni un apkārtējo vidi. Pēc veiktā pētījuma rezultātiem var secināt, ka krēsla ventilējamā paliktņa pielietošanai ir potenciāls nodrošināt augstas klases telpu mikroklimatu, samazinot enerģijas patēriņu. Darbā tiek sniegti priekšlikumi tālākai lokālās ventilācijas sistēmas izpētei un optimizācijai. Maģistra darbs izstrādāts Dānijas Tehniskajā universitātē, “International Centre for Indoor Environment and Energy” pētījumu centrā. Darbs sastāv no 122 lpp., 5 aprēķina formulām, 6 tabulām, 67 attēliem un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Lokālā ventilācija, lokālā nosūce, cilvēka radīts piesārņojums, krēsls, gaisa kvalitāte, siltuma komforts
Atslēgas vārdi angļu valodā Localized ventilation, local exhaust, human bio-effluents, chair, indoor air quality, thermal comfort
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 15:38:57