Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Lokālās ventilācijas sistēmas augstas kvalitātes telpu mikroklimatam un enerģijas taupīšanai"
Title in English "Localized ventilation for high quality indoor climate and energy saving"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Arturs Lešinskis,Arsen K.Melikov
Reviewer Uldis Pelīte
Abstract Šajā darbā tiek pētīta jauna personalizētās ventilācijas metode – ar lokālo nosūci aprīkots krēsla paliktnis.Galvenais darba mērķis ir izpētīt krēsla ventilējamā paliktņa pielietošanas ietekmi uz telpas gaisa kvalitāti un cilvēka siltuma komfortu. Darbs ir sadalīts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek pētīta sistēmas pielietošanas efektivitāte, lai uzlabotu gaisa kvalitāti ofisa telpā. Otrajā daļā tiek pētīta krēsla ventilējamā paliktņa pielietošana no siltuma komforta viedokļa. Trešajā daļā tiek pētīta caur paliktņa radītās gaisa sūkšanas plūsmas mijiedarbība ar dabisko (brīvo) konvekcijas plūsmu, ko rada temperatūras starpība starp cilvēka ķermeni un apkārtējo vidi. Pēc veiktā pētījuma rezultātiem var secināt, ka krēsla ventilējamā paliktņa pielietošanai ir potenciāls nodrošināt augstas klases telpu mikroklimatu, samazinot enerģijas patēriņu. Darbā tiek sniegti priekšlikumi tālākai lokālās ventilācijas sistēmas izpētei un optimizācijai. Maģistra darbs izstrādāts Dānijas Tehniskajā universitātē, “International Centre for Indoor Environment and Energy” pētījumu centrā. Darbs sastāv no 122 lpp., 5 aprēķina formulām, 6 tabulām, 67 attēliem un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Keywords Lokālā ventilācija, lokālā nosūce, cilvēka radīts piesārņojums, krēsls, gaisa kvalitāte, siltuma komforts
Keywords in English Localized ventilation, local exhaust, human bio-effluents, chair, indoor air quality, thermal comfort
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 15:38:57