Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Valsts pārvaldes iestādes personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluating Factors Influencing Staff Turnover in National Regulatory Authorities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.biol. Gunta Maurāne
Recenzents Mg.oec. Iveta Ozoliņa-Ozola, Lektore
Anotācija Bakalaura darba autore: Dita Briģe Bakalaura darba vadītājs: Mg. biol., prakt. doc., Gunta Maurāne Bakalaura darba temats: Valsts Pārvaldes iestādes personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana Bakalaura darba apjoms: 61 lapa, kurās ietvertas 16 tabulas, 29 attēli un 12 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 4 nodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa – no 5 nodaļām un 2 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla zinātniskā literatūra un vispārēja literatūra, dažādi elektroniskie resursi, Centrālās statistikas pārvaldes dati, aģentūras publicētie un nepublicētie materiāli – kopā: 26. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veikta konkrētas valsts pārvaldes iestādes personāla mainības un tās faktoru analīze un novērtēšana, pamatojoties uz aģentūras nepublicētajiem datiem un darbinieku aptauju, kā arī sniegti priekšlikumi personāla mainības mazināšanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Briģe D.: Valsts pārvaldes iestādes personāla mainību ietekmējošo faktoru novērtēšana: Bakalaura darbs/ Zinātn. vadītāja Maurāne G. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 61 lpp.
Atslēgas vārdi Personāla mainība, mainību ietekmējošie faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Personell turnover, turnover influencing factors
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 15:33:22