Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga komunikācijas mazumtirdzniecībā
Nosaukums angļu valodā Marketing Communications in Retail Sales
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents Dr.oec. Ieva Andersone, Docente
Anotācija Bakalaura darba autore: Evita Baltiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt. doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Mārketinga komunikācijas mazumtirdziecībā” Bakalaura darba apjoms: 68 lapas, kurās ietvertas 12 tabulas un 21 attēls. Darba analītiskā nodaļa sastāv no 6 nodaļām un 3 apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa – no 2 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, periodiska literatūra, LR statistikas dati, Centrālās statistikas pārvaldes dati, Lurosoft publicētie dati un uzņēmuma materiāli – kopā 35 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veikta konkrēta uzņēmuma mārketinga komunikāciju sistēmas analīze un novērtēšana, balstoties uz respondentu aptauju par mārketinga komunikācijām un motivācijas sistēmu uzņēmumā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tika atklātas nepilnības un izstrādāti priekšlikumi komunikāciju sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Baltiņa E. Mārketinga komunikācijas mazumtirdzniecībā: Rīga: RTU, 2015, 68 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketings, Mārketinga komunikācijas, Personiskā apkalpošana, Motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing, Marketing communications, Personal selling, Motivation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 14:34:11