Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga komunikācijas mazumtirdzniecībā
Title in English Marketing Communications in Retail Sales
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer Dr.oec. Ieva Andersone, Docente
Abstract Bakalaura darba autore: Evita Baltiņa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., prakt. doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Mārketinga komunikācijas mazumtirdziecībā” Bakalaura darba apjoms: 68 lapas, kurās ietvertas 12 tabulas un 21 attēls. Darba analītiskā nodaļa sastāv no 6 nodaļām un 3 apakšnodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa – no 2 nodaļām un 3 apakšnodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, periodiska literatūra, LR statistikas dati, Centrālās statistikas pārvaldes dati, Lurosoft publicētie dati un uzņēmuma materiāli – kopā 35 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veikta konkrēta uzņēmuma mārketinga komunikāciju sistēmas analīze un novērtēšana, balstoties uz respondentu aptauju par mārketinga komunikācijām un motivācijas sistēmu uzņēmumā. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem tika atklātas nepilnības un izstrādāti priekšlikumi komunikāciju sistēmas pilnveidošanai. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Baltiņa E. Mārketinga komunikācijas mazumtirdzniecībā: Rīga: RTU, 2015, 68 lpp.
Keywords Mārketings, Mārketinga komunikācijas, Personiskā apkalpošana, Motivācija
Keywords in English Marketing, Marketing communications, Personal selling, Motivation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 14:34:11