Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cenu veidošanas politika ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Developing a Pricing Policy in a Manufacturing Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Mg.oec. Judīte Jakubāne, docente (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA I.Kozlova bakalaura darbā ‘’Cenu veidošanas politika ražošanas uzņēmuma’’ ir apskatīta cenu veidošanas koncepcija ražošanas uzņēmumā. Diplomdarba izstrādes laikā tika pielietotas zinātniski pētnieciskās un ekonomiskās analīzes metodes. Bakalaura darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķina daļas, ievada un nobeiguma. Darba analītiskajā apskata daļā ir apskatīta cenu veidošanas politika ražošanas uzņēmumos, cenas nozīme uzņēmējdarbībā, cenu veidošanas posmi, kā arī aprakstītas cenu veidošanas metodes un stratēģijas. Bakalaura darba pētījumu un aprēķinu daļas pētījuma objekts ir ražošanas uzņēmums, kas darbojas poligrāfijas nozarē. Pētījumā tika veikti uzņēmuma izmaksu struktūras analīze, finanšu rādītāju apskats, optimizēta uzņēmuma cenu veidošanas politika un noteikti uzņēmuma galvenie mērķi,izveidota cena konkrētam produktam. Darba apjoms ir 50 lpp. Darbā tika izmantoti 17 literatūras avoti, 12 tabulas ,11 attēli un 2 pielikumi
Atslēgas vārdi cenu veidošana, cenu veidošanas politika, cenu veidošanas metodes, cenu veidošanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Price, developing a pricing policy in a manufacturing company, methods of price making
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 13:50:54