Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Cenu veidošanas politika ražošanas uzņēmumā"
Title in English "Developing a Pricing Policy in a Manufacturing Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer Mg.oec. Judīte Jakubāne, docente (prakt.)
Abstract ANOTĀCIJA I.Kozlova bakalaura darbā ‘’Cenu veidošanas politika ražošanas uzņēmuma’’ ir apskatīta cenu veidošanas koncepcija ražošanas uzņēmumā. Diplomdarba izstrādes laikā tika pielietotas zinātniski pētnieciskās un ekonomiskās analīzes metodes. Bakalaura darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, pētījumu un aprēķina daļas, ievada un nobeiguma. Darba analītiskajā apskata daļā ir apskatīta cenu veidošanas politika ražošanas uzņēmumos, cenas nozīme uzņēmējdarbībā, cenu veidošanas posmi, kā arī aprakstītas cenu veidošanas metodes un stratēģijas. Bakalaura darba pētījumu un aprēķinu daļas pētījuma objekts ir ražošanas uzņēmums, kas darbojas poligrāfijas nozarē. Pētījumā tika veikti uzņēmuma izmaksu struktūras analīze, finanšu rādītāju apskats, optimizēta uzņēmuma cenu veidošanas politika un noteikti uzņēmuma galvenie mērķi,izveidota cena konkrētam produktam. Darba apjoms ir 50 lpp. Darbā tika izmantoti 17 literatūras avoti, 12 tabulas ,11 attēli un 2 pielikumi
Keywords cenu veidošana, cenu veidošanas politika, cenu veidošanas metodes, cenu veidošanas stratēģijas
Keywords in English Price, developing a pricing policy in a manufacturing company, methods of price making
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 13:50:54