Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Gāzesvadu tīklu optimizācija lielpilsētu vēsturiskajos centros"
Nosaukums angļu valodā "Optimization of gas pipeline network in historic centers of cities"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Māris Krastiņš
Recenzents Ināra Laube
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbā „Gāzes vadu tīklu optimizācija lielpilsētu vēsturiskajos centros”, kuru izstrādāja Aigars Neimanis ir veikta ekspluatācijā esošo gāzapgādes sistēmu izvērtēšana pie noteiktiem spiedieniem un dabasgāzes patēriņiem. Darbā apskatītā problēma: • nepietiekošs spiediens ekspluatācijā esošiem gāzesvadiem, kurus perspektīvi ir iespējams paplašināt. Darba mērķis: • Izvērtēt ekspluatācijā esošu gāzesvadu tīklu iespējas spiediena paaugstināšanai un piedāvāt veikt izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos. Darba uzdevumi: • Izvērtēt Latvijas Republikas esošos normatīvos dokumentus; • Ipētīt kādus risinājumus esošajai problēmai meklē citas valstis; • Veikt hidrauliskos aprēķinus Latvijā ekspluatācijā esošai gāzapgādes sistēmai pie pieaugošiem dabasgāzes patēriņiem; • Noteikt pētāmajam reģionam izdevīgāko spiediena paaugstinājumu, lai būtu iespējams to paplašināt; • Piedāvāt veikt izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīti Latvijas Republikas normatīvie akti, kas tika izmantoti tālākai gāzapgādes sistēmu izvērtēšanai. Apskatīti citu valstu varianti esošajai problēmai. Maģistra darba pētījuma daļā ir veikta ekspluatācijā esošas gāzapgādes sistēmas izvērtēšana, pie pieaugošiem dabasgāzes patēriņiem un spiedieniem veicot hidrauliskos aprēķinus, datu apkopošana un piedāvāts risinājums sistēmu optimizācijai, lai esošās sistēmas varētu paplašināt. Maģistra darba apjoms- 68lpp., 8pielikumi uz 32lpp. Pielikumos ir ievietotas hidraulisko aprēķinu shēmas un to apzīmējumu skaidrojums. Darbā tika izmantoti 22 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi optimizācija; dabasgāze; gāzesvadu tīkli; spiediens; dabasgāzes patēriņš; sistēmas optimizācija; spiediena paaugstināšana; nepietiekošs spiediens
Atslēgas vārdi angļu valodā optimization; natural gas; pipleline networks; pressure; consumtion of natural gas; system optimization; Increasing pressure; insufficient pressure
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 13:12:06