Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Gāzesvadu tīklu optimizācija lielpilsētu vēsturiskajos centros"
Title in English "Optimization of gas pipeline network in historic centers of cities"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Māris Krastiņš
Reviewer Ināra Laube
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darbā „Gāzes vadu tīklu optimizācija lielpilsētu vēsturiskajos centros”, kuru izstrādāja Aigars Neimanis ir veikta ekspluatācijā esošo gāzapgādes sistēmu izvērtēšana pie noteiktiem spiedieniem un dabasgāzes patēriņiem. Darbā apskatītā problēma: • nepietiekošs spiediens ekspluatācijā esošiem gāzesvadiem, kurus perspektīvi ir iespējams paplašināt. Darba mērķis: • Izvērtēt ekspluatācijā esošu gāzesvadu tīklu iespējas spiediena paaugstināšanai un piedāvāt veikt izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos. Darba uzdevumi: • Izvērtēt Latvijas Republikas esošos normatīvos dokumentus; • Ipētīt kādus risinājumus esošajai problēmai meklē citas valstis; • Veikt hidrauliskos aprēķinus Latvijā ekspluatācijā esošai gāzapgādes sistēmai pie pieaugošiem dabasgāzes patēriņiem; • Noteikt pētāmajam reģionam izdevīgāko spiediena paaugstinājumu, lai būtu iespējams to paplašināt; • Piedāvāt veikt izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos dokumentos. Darba teorētiskajā daļā ir aprakstīti Latvijas Republikas normatīvie akti, kas tika izmantoti tālākai gāzapgādes sistēmu izvērtēšanai. Apskatīti citu valstu varianti esošajai problēmai. Maģistra darba pētījuma daļā ir veikta ekspluatācijā esošas gāzapgādes sistēmas izvērtēšana, pie pieaugošiem dabasgāzes patēriņiem un spiedieniem veicot hidrauliskos aprēķinus, datu apkopošana un piedāvāts risinājums sistēmu optimizācijai, lai esošās sistēmas varētu paplašināt. Maģistra darba apjoms- 68lpp., 8pielikumi uz 32lpp. Pielikumos ir ievietotas hidraulisko aprēķinu shēmas un to apzīmējumu skaidrojums. Darbā tika izmantoti 22 literatūras avoti.
Keywords optimizācija; dabasgāze; gāzesvadu tīkli; spiediens; dabasgāzes patēriņš; sistēmas optimizācija; spiediena paaugstināšana; nepietiekošs spiediens
Keywords in English optimization; natural gas; pipleline networks; pressure; consumtion of natural gas; system optimization; Increasing pressure; insufficient pressure
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 13:12:06