Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Cilvēkresursi un to ietekme uz valsts konkurētspēju "
Nosaukums angļu valodā "Human Resources and their Impact on Country’s Competitiveness"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., I. Judrupa
Recenzents Mg. oec., prakt.. doc. L. Kamola
Anotācija Cilvēkresursi un to ietekme uz valsts konkurētspēju. Pētījuma mērķis ir atklāt cilvēkresursu kā sociālās sistēmas elementa spēcīgo savstarpējo saikni ar visu sabiedrībā notiekošo ekonomisko procesu kopumu un noteikt cilvēkresursu ietekmi uz valsts konkurētspēju. Pētījumā izskatītā problēma ir demogrāfiskā situācija valstī, respektīvi, stihiskā, haotiskā iedzīvotāju migrācija, zemā dzimstība, iedzīvotāju novecošanās, kas kopumā noved pie ekonomiski aktīvo valsts iedzīvotāju skaita samazināšanās. Pētījuma aktualitāti nosaka pieaugošā inovāciju, zināšanu un informācijas nozīme. Tāpēc tieši cilvēkresursi, kam piemīt augsts zināšanu, iemaņu, prasmju un iniciatīvas līmenis, kļūst par progresa un attīstības galveno virzītājspēku. Cilvēkresursi, kam piemīt konkurētspēja, spēj ietekmēt ekonomikas attīstību un paaugstināt valsts kopējo konkurētspēju. Pierādīts, ka cilvēkresursu attīstību ietekmē demogrāfiskie procesi, sociālekonomiskie procesi, kā arī dabas resursi un valsts ģeogrāfiskais stāvoklis. Izpētīti parametri, kas ietekmē cilvēkresursu attīstību valstī: cilvēkresursu kvantitatīvie un kvalitatīvie raksturojumi, valstī noritošie sociālekonomiskie procesi, izmaiņas darba tirgū un uzņēmējdarbības vidē, kā arī institucionālās īpatnības, tajā skaitā likumi. Izstrādāti šādi konkrēti pasākumi: jauno ģimeņu atbalsts, lai celtu dzimstību; mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstīšanas metodes ar mērķi paaugstināt ienākumu līmeni, celtu dzīves kvalitātes līmeni un veicinātu emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos Latvijā; inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības metodes, kā arī pasākumi, kas veicinātu izglītības un veselības aizsardzības jomas attīstību. Darba apjoms - 91. lpp., 35.tabulas, 8.attēli un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Cilvēkresursi, konkurētspēja, attīstība, demogrāfija
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resources, competitiveness, development, demography
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 12:37:44