Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Cilvēkresursi un to ietekme uz valsts konkurētspēju "
Title in English "Human Resources and their Impact on Country’s Competitiveness"
Author Līna Surva
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., I. Judrupa
Reviewer Mg. oec., prakt.. doc. L. Kamola
Abstract Cilvēkresursi un to ietekme uz valsts konkurētspēju. Pētījuma mērķis ir atklāt cilvēkresursu kā sociālās sistēmas elementa spēcīgo savstarpējo saikni ar visu sabiedrībā notiekošo ekonomisko procesu kopumu un noteikt cilvēkresursu ietekmi uz valsts konkurētspēju. Pētījumā izskatītā problēma ir demogrāfiskā situācija valstī, respektīvi, stihiskā, haotiskā iedzīvotāju migrācija, zemā dzimstība, iedzīvotāju novecošanās, kas kopumā noved pie ekonomiski aktīvo valsts iedzīvotāju skaita samazināšanās. Pētījuma aktualitāti nosaka pieaugošā inovāciju, zināšanu un informācijas nozīme. Tāpēc tieši cilvēkresursi, kam piemīt augsts zināšanu, iemaņu, prasmju un iniciatīvas līmenis, kļūst par progresa un attīstības galveno virzītājspēku. Cilvēkresursi, kam piemīt konkurētspēja, spēj ietekmēt ekonomikas attīstību un paaugstināt valsts kopējo konkurētspēju. Pierādīts, ka cilvēkresursu attīstību ietekmē demogrāfiskie procesi, sociālekonomiskie procesi, kā arī dabas resursi un valsts ģeogrāfiskais stāvoklis. Izpētīti parametri, kas ietekmē cilvēkresursu attīstību valstī: cilvēkresursu kvantitatīvie un kvalitatīvie raksturojumi, valstī noritošie sociālekonomiskie procesi, izmaiņas darba tirgū un uzņēmējdarbības vidē, kā arī institucionālās īpatnības, tajā skaitā likumi. Izstrādāti šādi konkrēti pasākumi: jauno ģimeņu atbalsts, lai celtu dzimstību; mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstīšanas metodes ar mērķi paaugstināt ienākumu līmeni, celtu dzīves kvalitātes līmeni un veicinātu emigrējušo iedzīvotāju atgriešanos Latvijā; inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības metodes, kā arī pasākumi, kas veicinātu izglītības un veselības aizsardzības jomas attīstību. Darba apjoms - 91. lpp., 35.tabulas, 8.attēli un 2 pielikumi.
Keywords Cilvēkresursi, konkurētspēja, attīstība, demogrāfija
Keywords in English Human resources, competitiveness, development, demography
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 12:37:44