Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izveide lauku reģiona uzņēmuma attīstībai
Nosaukums angļu valodā Creating Marketing Strategy for Rural Region Company’s Development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec. Ieva Andersone, Docente
Anotācija Elvija Skujas bakalaura darbs: „Mārketinga stratēģijas izveide lauku reģiona uzņēmumam attīstībai”. Autora darba mērķis ir izstrādāt IK „Latvijas bambusa meistari” mārketinga stratēģijas un dot priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai. Galvenie darbā izpildītie uzdevumi ir veikti pētījuma veidā, ietverot teorētiskās metodes. Pētījumu un aprēķinu daļā izmantotas ekonomiskās analīzes, datu salīdzināšanas, rezultātu procentuālas izvērtēšanas un grafiskās attēlošanas metodes. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā daļā tika apskatīti teorētiskie materiāli par mārketinga stratēģijām. Otrajā daļā tika raksturota IK „Latvijas bambusa meistari” darbība, veikta konkurentu analīze un SVID analīze. Tika izstrādātas mārketinga stratēģijas, uz kuru pamata tika izveidoti priekšlikumi uzņēmuma izaugsmes stimulēšanai. Darba apjoms ir 54 lpp. Tas satur 23 attēlus, 17 tabulas un ir tapis, izmantojot 17 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi mārketinga strategijas, marketings, galdnieciba
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing strategy, marketing, carpentry
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 12:20:39