Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mārketinga stratēģijas izveide lauku reģiona uzņēmuma attīstībai
Title in English Creating Marketing Strategy for Rural Region Company’s Development
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer Dr.oec. Ieva Andersone, Docente
Abstract Elvija Skujas bakalaura darbs: „Mārketinga stratēģijas izveide lauku reģiona uzņēmumam attīstībai”. Autora darba mērķis ir izstrādāt IK „Latvijas bambusa meistari” mārketinga stratēģijas un dot priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai. Galvenie darbā izpildītie uzdevumi ir veikti pētījuma veidā, ietverot teorētiskās metodes. Pētījumu un aprēķinu daļā izmantotas ekonomiskās analīzes, datu salīdzināšanas, rezultātu procentuālas izvērtēšanas un grafiskās attēlošanas metodes. Darbs sastāv no ievada, 2 daļām, nobeiguma un bibliogrāfiskā saraksta. Pirmajā daļā tika apskatīti teorētiskie materiāli par mārketinga stratēģijām. Otrajā daļā tika raksturota IK „Latvijas bambusa meistari” darbība, veikta konkurentu analīze un SVID analīze. Tika izstrādātas mārketinga stratēģijas, uz kuru pamata tika izveidoti priekšlikumi uzņēmuma izaugsmes stimulēšanai. Darba apjoms ir 54 lpp. Tas satur 23 attēlus, 17 tabulas un ir tapis, izmantojot 17 literatūras avotus.
Keywords mārketinga strategijas, marketings, galdnieciba
Keywords in English marketing strategy, marketing, carpentry
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 12:20:39