Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Lietojamības uzlabošanas process resursu vadības sistēmai G-VEDIS
Nosaukums angļu valodā Usability Improvement Process for Resource Management System G-VEDIS
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs D.Dosbergs
Recenzents J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
Anotācija Maģistra darbs satur pētījumu par lietojamības sfēru, kas ir ļoti svarīgs sistēmu kvalitāti ietekmējošs faktors. Darbs satur strukturētu informāciju par lietojamību: lietojamības definīcijām; lietojamības lomu kvalitātes standartos; ieguvumiem un zaudējumiem, kas ir atkarīgi no sistēmas lietojamības līmeņa; lietojamības iezīmēm un principiem, kā arī tiek aprakstīts, kā pielāgot lietojamības inženierijas dzīves ciklu, lai uzlabotu lietojamību jau strādājošās sistēmās. Darba mērķis bija izpētīt lietojamības sfēru un izveidot piemērotu lietojamības uzlabošanas procesu resursu vadības sistēmai G-VEDIS (RVS G-VEDIS). Maģistra darba autore analizēja teoriju par lietojamību; datus no klientu apmierinātības aptaujas, kā arī testēja RVS G-VEDIS lietojamību, ņemot vērā problēmu ziņojumus klientu apkalpošanas sistēmā KLAPS. Balstoties uz literatūras izpētes, klientu aptaujas un testēšanas rezultātiem, autore piedāvā pielāgojamu lietojamības uzlabošanas procesu ne tikai, lai uzlabotu RVS G-VEDIS lietojamību, bet arī, lai uzlabotu citu strādājošu sistēmu lietojamību. Izmantojot lietojamības uzlabošanas procesā noteiktās vadlīnijas, RVS G-VEDIS lietojamība tika uzlabota. Maģistra darbs sastāv no 91 lappusēm, 54 attēliem, 11 tabulām, 42 literatūras avotiem un 12 pielikumiem.
Atslēgas vārdi LIETOJAMĪBAS UZLABOŠANA, VISPĀRĪGIE LIETOJAMĪBAS PRINCIPI, LIETOJAMĪBAS NOTEIKŠANAS UN UZLABOŠANAS METODES; LIETOJAMĪBAS INŽENIERIJAS DZĪVES CIKLS, PROJEKTA VADĪBA, GRĀMATVEDĪBAS SISTĒMAS
Atslēgas vārdi angļu valodā USABILITY IMPROVEMENT, GENERAL USABILITY PRINCIPLES, USABILITY METHODS; USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE, PROJECT MANAGEMENT, DESKTOP ACCOUNTING SYSTEMS
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 12:13:37