Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Informatics
Title in original language Lietojamības uzlabošanas process resursu vadības sistēmai G-VEDIS
Title in English Usability Improvement Process for Resource Management System G-VEDIS
Author Laima Genava
Department 12300 Institute of Applied Computer Systems
Scientific advisor D.Dosbergs
Reviewer J.Grabis, Vadības informācijas tehnoloģijas katedras profesors
Abstract Maģistra darbs satur pētījumu par lietojamības sfēru, kas ir ļoti svarīgs sistēmu kvalitāti ietekmējošs faktors. Darbs satur strukturētu informāciju par lietojamību: lietojamības definīcijām; lietojamības lomu kvalitātes standartos; ieguvumiem un zaudējumiem, kas ir atkarīgi no sistēmas lietojamības līmeņa; lietojamības iezīmēm un principiem, kā arī tiek aprakstīts, kā pielāgot lietojamības inženierijas dzīves ciklu, lai uzlabotu lietojamību jau strādājošās sistēmās. Darba mērķis bija izpētīt lietojamības sfēru un izveidot piemērotu lietojamības uzlabošanas procesu resursu vadības sistēmai G-VEDIS (RVS G-VEDIS). Maģistra darba autore analizēja teoriju par lietojamību; datus no klientu apmierinātības aptaujas, kā arī testēja RVS G-VEDIS lietojamību, ņemot vērā problēmu ziņojumus klientu apkalpošanas sistēmā KLAPS. Balstoties uz literatūras izpētes, klientu aptaujas un testēšanas rezultātiem, autore piedāvā pielāgojamu lietojamības uzlabošanas procesu ne tikai, lai uzlabotu RVS G-VEDIS lietojamību, bet arī, lai uzlabotu citu strādājošu sistēmu lietojamību. Izmantojot lietojamības uzlabošanas procesā noteiktās vadlīnijas, RVS G-VEDIS lietojamība tika uzlabota. Maģistra darbs sastāv no 91 lappusēm, 54 attēliem, 11 tabulām, 42 literatūras avotiem un 12 pielikumiem.
Keywords LIETOJAMĪBAS UZLABOŠANA, VISPĀRĪGIE LIETOJAMĪBAS PRINCIPI, LIETOJAMĪBAS NOTEIKŠANAS UN UZLABOŠANAS METODES; LIETOJAMĪBAS INŽENIERIJAS DZĪVES CIKLS, PROJEKTA VADĪBA, GRĀMATVEDĪBAS SISTĒMAS
Keywords in English USABILITY IMPROVEMENT, GENERAL USABILITY PRINCIPLES, USABILITY METHODS; USABILITY ENGINEERING LIFECYCLE, PROJECT MANAGEMENT, DESKTOP ACCOUNTING SYSTEMS
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 12:13:37