Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving Business Performance of a Logistics Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Anotācija Strikmane S. Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / S. Strikmane, R. Greitāne. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. – 75.lpp. Diplomprojekta tēma ir „Loģistikas uzņēmumam darbības pilnveidošanas projekts”. Darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Darba pirmajā daļā tiek veikts SIA „GEFCO Baltic” darbībās raksturojums, kur tiek analizēti uzņēmumam finanšu rādītāji, personāla kustība un veikta uzņēmumam mārketinga pasākumu analīze. Otrajā daļā, ar ekonomisko aprēķinu palīdzību, tiek sniegti ieteikumi SIA „GEFCO Baltic” darbības pilnveidošanai. Savukārt trešajā daļā ir izmantoti statistiskie aprēķini, lai veiktu uzņēmumam darbinieku apmierinātības aptaujas analīzi. Darbs sastāv no: 75.lpp., kur ir 36 attēli, 20 tabulas, 9 formulas un 5 pielikumi. Pētījuma veikšanā ir izmantoti 76 literatūras avoti. Diplomprojekts ir sarakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Loģistika, loģistikas uzņēmums, personālvadība, personāla mainības līmenis, mārketings, tiešās pārdošanas zvani, Eiropas Savienības projekts.
Atslēgas vārdi angļu valodā Logistics, logistics company, human resource management, personnel turnover, marketing, cold calls, European Union project.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 09:16:48