Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving Business Performance of a Logistics Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Rita Greitāne
Reviewer Dr.oec.Konstantīns Didenko, Profesors
Abstract Strikmane S. Loģistikas uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts / S. Strikmane, R. Greitāne. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. – 75.lpp. Diplomprojekta tēma ir „Loģistikas uzņēmumam darbības pilnveidošanas projekts”. Darbs sastāv no 3 daļām: analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Darba pirmajā daļā tiek veikts SIA „GEFCO Baltic” darbībās raksturojums, kur tiek analizēti uzņēmumam finanšu rādītāji, personāla kustība un veikta uzņēmumam mārketinga pasākumu analīze. Otrajā daļā, ar ekonomisko aprēķinu palīdzību, tiek sniegti ieteikumi SIA „GEFCO Baltic” darbības pilnveidošanai. Savukārt trešajā daļā ir izmantoti statistiskie aprēķini, lai veiktu uzņēmumam darbinieku apmierinātības aptaujas analīzi. Darbs sastāv no: 75.lpp., kur ir 36 attēli, 20 tabulas, 9 formulas un 5 pielikumi. Pētījuma veikšanā ir izmantoti 76 literatūras avoti. Diplomprojekts ir sarakstīts latviešu valodā.
Keywords Loģistika, loģistikas uzņēmums, personālvadība, personāla mainības līmenis, mārketings, tiešās pārdošanas zvani, Eiropas Savienības projekts.
Keywords in English Logistics, logistics company, human resource management, personnel turnover, marketing, cold calls, European Union project.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 09:16:48