Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Investīciju efektivitāte būvmateriālu ražošanas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Investment Efficiency in a Construction Material Manufacturing Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, Docente
Anotācija Bakalaura darba autore ir Evija Devgialovica un bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir RTU prakt. doc., M.oec. Jānis Mežiels. Bakalaura darba temats ir „Investīciju efektivitāte būvmateriālu ražošanas uzņēmumā”. Darba galvenais mērķis ir noskaidrot investīciju būtību, izpētīt investīciju projekta novērtēšanas metodes, veikt investīciju novērtējumu uzņēmumā SIA “CEMEX” un izdarīt secinājumus balstoties uz veiktajiem aprēķiniem. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota investīciju būtība, to raksturojums, lēmumu pieņemšanas kritēriji, investīciju projektu novērtēšanas metodes un investīciju projektu naudas plūsmas sastāvs. Pētījumu un aprēķinu daļā ir apskatīta investīciju dinamika Latvijā un veikta SIA “CEMEX” investīciju projektu novērtēšana. Darbā ir sastādītas iespējamās naudas plūsmas un attiecīgi uz veiktajiem pieņēmumiem ir balstīti dažādi investīciju projekta guvuma aprēķini. Bakalaura darba apjoms ir 51 lpp, tajā ir iekļautas 23 tabulas, 9 attēli un 11 formulu vienādojumi. Bakalaura darba izmantotie materiāli galvenokārt ir tiešsaistes avoti. Kopumā darbā tika izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Investīciju efektivitāte būvmateriālu ražošanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Investment Efficiency in a Construction Material Manufacturing Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2015 00:23:12