Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Investīciju efektivitāte būvmateriālu ražošanas uzņēmumā
Title in English Investment Efficiency in a Construction Material Manufacturing Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Jānis Mežiels
Reviewer Dr.sc.ing. Gaļina Kozaka, Docente
Abstract Bakalaura darba autore ir Evija Devgialovica un bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir RTU prakt. doc., M.oec. Jānis Mežiels. Bakalaura darba temats ir „Investīciju efektivitāte būvmateriālu ražošanas uzņēmumā”. Darba galvenais mērķis ir noskaidrot investīciju būtību, izpētīt investīciju projekta novērtēšanas metodes, veikt investīciju novērtējumu uzņēmumā SIA “CEMEX” un izdarīt secinājumus balstoties uz veiktajiem aprēķiniem. Darba teorētiskajā daļā ir aplūkota investīciju būtība, to raksturojums, lēmumu pieņemšanas kritēriji, investīciju projektu novērtēšanas metodes un investīciju projektu naudas plūsmas sastāvs. Pētījumu un aprēķinu daļā ir apskatīta investīciju dinamika Latvijā un veikta SIA “CEMEX” investīciju projektu novērtēšana. Darbā ir sastādītas iespējamās naudas plūsmas un attiecīgi uz veiktajiem pieņēmumiem ir balstīti dažādi investīciju projekta guvuma aprēķini. Bakalaura darba apjoms ir 51 lpp, tajā ir iekļautas 23 tabulas, 9 attēli un 11 formulu vienādojumi. Bakalaura darba izmantotie materiāli galvenokārt ir tiešsaistes avoti. Kopumā darbā tika izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords Investīciju efektivitāte būvmateriālu ražošanas uzņēmumā
Keywords in English Investment Efficiency in a Construction Material Manufacturing Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 26.05.2015 00:23:12