Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Gāzes absorbcijas siltuma sūkņu potenciāls energoefektivitātes palielināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Energy efficiency increasing potential of gas absorption heat pumps"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Anatolijs Borodiņecs
Recenzents Agnese Līckrastiņa
Anotācija A. Upmača maģistra darbā „Gāzes absorbcijas siltuma sūkņu potenciāls energoefektivitātes palielināšanā” tika veikts pētījums par energopatēriņa samazināšanas iespējām, izmantojot atjaunojamos energoresursus ar gāzes absorbcijas siltuma sūkņu palīdzību. Darba teorētiskajā daļā tika analizēta gāzes absorbcijas siltuma sūkņu uzbūve, darbības shēmas un efektivitāti ietekmējošie faktori. Tika pētīta kondensācijas tipa gāzes apkures katlu specifika un efektivitātes dinamika, kā arī iepriekš minēto iekārtu optimāla integrācija apkures sistēmā. Darbā tika veikta āra gaisa temperatūru references gada izveide, ņemot vērā pēdējo desmit gadu laikā reģistrētos datus Rīgas rajonā. Pētnieciskajā daļā uz konkrētas publiskās ēkas bāzes gada griezumā tika veiktas siltumenerģijas patēriņa, siltuma sūkņa efektivitātes un dabasgāzes patēriņa simulācijas un to analīze pie dažādām gāzes absorbcijas siltuma sūkņu, kuri kā siltuma avotu izmanto āra gaisu, uzstādītajām jaudām, kas ieviestas apkures sistēmas renovācijas ietvaros. Visbeidzot, izstrādātiem siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukcijas plāniem tika veikta finansiālās rentabilitātes analīze. Tā kā gāzes absorbcijas siltuma sūkņa uzstādīšana pētījuma gaitā izvērtās nerentabla, tika izstrādāti priekšlikumi tehnoloģijas atmaksāšanās laika samazināšanai. Studiju darbs sastāv no 84 lappusēm, 41 attēla, 16 tabulām, 19 formulām un tajā ir atsauces un 40 literatūras avotiem.
Atslēgas vārdi absorbcijas siltuma sūknis, energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, dabasgāze
Atslēgas vārdi angļu valodā absorption heat pump, energy efficiency, renewable energy sources, natural gas
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 23:08:32