Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Gāzes absorbcijas siltuma sūkņu potenciāls energoefektivitātes palielināšanā"
Title in English "Energy efficiency increasing potential of gas absorption heat pumps"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Anatolijs Borodiņecs
Reviewer Agnese Līckrastiņa
Abstract A. Upmača maģistra darbā „Gāzes absorbcijas siltuma sūkņu potenciāls energoefektivitātes palielināšanā” tika veikts pētījums par energopatēriņa samazināšanas iespējām, izmantojot atjaunojamos energoresursus ar gāzes absorbcijas siltuma sūkņu palīdzību. Darba teorētiskajā daļā tika analizēta gāzes absorbcijas siltuma sūkņu uzbūve, darbības shēmas un efektivitāti ietekmējošie faktori. Tika pētīta kondensācijas tipa gāzes apkures katlu specifika un efektivitātes dinamika, kā arī iepriekš minēto iekārtu optimāla integrācija apkures sistēmā. Darbā tika veikta āra gaisa temperatūru references gada izveide, ņemot vērā pēdējo desmit gadu laikā reģistrētos datus Rīgas rajonā. Pētnieciskajā daļā uz konkrētas publiskās ēkas bāzes gada griezumā tika veiktas siltumenerģijas patēriņa, siltuma sūkņa efektivitātes un dabasgāzes patēriņa simulācijas un to analīze pie dažādām gāzes absorbcijas siltuma sūkņu, kuri kā siltuma avotu izmanto āra gaisu, uzstādītajām jaudām, kas ieviestas apkures sistēmas renovācijas ietvaros. Visbeidzot, izstrādātiem siltummezgla un apkures sistēmas rekonstrukcijas plāniem tika veikta finansiālās rentabilitātes analīze. Tā kā gāzes absorbcijas siltuma sūkņa uzstādīšana pētījuma gaitā izvērtās nerentabla, tika izstrādāti priekšlikumi tehnoloģijas atmaksāšanās laika samazināšanai. Studiju darbs sastāv no 84 lappusēm, 41 attēla, 16 tabulām, 19 formulām un tajā ir atsauces un 40 literatūras avotiem.
Keywords absorbcijas siltuma sūknis, energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, dabasgāze
Keywords in English absorption heat pump, energy efficiency, renewable energy sources, natural gas
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 23:08:32