Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Noziedzības ietekme uz Latvijas reģionu attīstību"
Nosaukums angļu valodā "Impact of Crime on Regional Development of Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., I. Judrupa
Recenzents Mg. oec., dipl, oec., prakt. doc. U. Kamols
Anotācija 21.gadsimts nes līdzi straujas un būtiskas pārmaiņas gan ekonomiskajā, gan sociālajā sfērā. Globalizācija, konkurence virza pretī progresam, kā arī veicina ekonomiskās un sociālas nevienlīdzības pastiprināšanos Latvijas reģionos. Maģistra darbā „Noziedzības ietekme uz Latvijas reģionu attīstību” tiek analizēta noziedzības saikne ar reģionu ekonomisko attīstību un iedzīvotāju ienākumu diferenciāciju. Darbs, kura praktiskais mērķis rast izskaidrojumu cēloņiem un mijsakarībām, starp ekonomisko attīstību un noziedzību reģionu kontekstā. Latvijas reģionu attīstības nevienmērīguma problēma ir aktuāla tautsaimniecības problēma, jo tā līdzi nes ne tikai ekonomiskās efektivitātes rādītāju samazināšanos, bet arī virkni sociālo problēmu – bezdarbs, nabadzība. Izpētītas cēloņsakarības, vidē, kurā mēs dzīvojam, attīstības un noziedzības kontekstā. Noskaidrota noziedzības ietekme uz Latvijas reģioniem. Pētījumā ir akcentēta socioloģiskā pieeja, jo cilvēkresursi ir nozīmīgs ekonomikas attīstības faktors. Iegūtā informācija sniedza iespēju apzināt Latvijas, ka arī Latvijas reģionu sociāli ekonomisko situāciju. Darba teorētiskajā daļa apskatītas attīstības teorētiskās pamatnostādnes, noskaidrots noziedzības definējums un saturiskā jēga. Darba analītiskajā daļā noskaidrota sociāli ekonomiskā situācija valstī, Latvijas būtiskākie rādītāji salīdzināti ar citām ES dalībvalstīm, izpētītas noziedzības attīstības tendences. Analizēta Latvijas reģionu pašreizējā situācija saistībā ar noziedzību. Darba gaitā analītiskajā daļā konstatēto problēmu: ekonomiskās attīstības un noziedzības mijiedarbība, praktiskajā daļā izmantojot daudzfaktoru korelācijas metodi tiek atrastas kopsakarības, ka ekonomiskās krīzes periodā noziedzības attīstības tendences samazinās, savukārt ekonomiskās stabilizācijas periodā, noziedzībai tendences pieaugt, kas liecina par ekspansijas teoriju. Atsevišķo reģionos, Latgalē un Kurzemē pastāv negatīva determinācija, pieaugot reģiona ekonomiskajai attīstībai noziedzības attīstības tendences samazinās. Darba inovitāte rodama tā fundamentālajā vienkāršībā novērtēt ekonomisko attīstību un tās sociālās sekas. Ne jau globalizācijā, urbanizācijā slēpjas ekonomiskā attīstība, bet pašā cilvēkā, tā domāšanas izmaiņu spēkā. Pārmaiņu laiks, kas jāpieņem kā pārbaudījums, konkurence, kas liek saprast, ja vēlies dzīvot drošu un spilgtu dzīvi,ir jāiet laikam līdzi. Darba kopējais apjoms 133 lappuses, tajā ievertas 31 tabula, kurās apkopota pētījumam nepieciešamā informācija, iekļauti 31 grafiki. Maģista darba 41 pielikumā sniegta paplašināta informācija par sociāliekonomiskajiem procesiem.
Atslēgas vārdi Noziedzība, reģioni, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Crime,Latvian regional development
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 22:48:33