Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Noziedzības ietekme uz Latvijas reģionu attīstību"
Title in English "Impact of Crime on Regional Development of Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., I. Judrupa
Reviewer Mg. oec., dipl, oec., prakt. doc. U. Kamols
Abstract 21.gadsimts nes līdzi straujas un būtiskas pārmaiņas gan ekonomiskajā, gan sociālajā sfērā. Globalizācija, konkurence virza pretī progresam, kā arī veicina ekonomiskās un sociālas nevienlīdzības pastiprināšanos Latvijas reģionos. Maģistra darbā „Noziedzības ietekme uz Latvijas reģionu attīstību” tiek analizēta noziedzības saikne ar reģionu ekonomisko attīstību un iedzīvotāju ienākumu diferenciāciju. Darbs, kura praktiskais mērķis rast izskaidrojumu cēloņiem un mijsakarībām, starp ekonomisko attīstību un noziedzību reģionu kontekstā. Latvijas reģionu attīstības nevienmērīguma problēma ir aktuāla tautsaimniecības problēma, jo tā līdzi nes ne tikai ekonomiskās efektivitātes rādītāju samazināšanos, bet arī virkni sociālo problēmu – bezdarbs, nabadzība. Izpētītas cēloņsakarības, vidē, kurā mēs dzīvojam, attīstības un noziedzības kontekstā. Noskaidrota noziedzības ietekme uz Latvijas reģioniem. Pētījumā ir akcentēta socioloģiskā pieeja, jo cilvēkresursi ir nozīmīgs ekonomikas attīstības faktors. Iegūtā informācija sniedza iespēju apzināt Latvijas, ka arī Latvijas reģionu sociāli ekonomisko situāciju. Darba teorētiskajā daļa apskatītas attīstības teorētiskās pamatnostādnes, noskaidrots noziedzības definējums un saturiskā jēga. Darba analītiskajā daļā noskaidrota sociāli ekonomiskā situācija valstī, Latvijas būtiskākie rādītāji salīdzināti ar citām ES dalībvalstīm, izpētītas noziedzības attīstības tendences. Analizēta Latvijas reģionu pašreizējā situācija saistībā ar noziedzību. Darba gaitā analītiskajā daļā konstatēto problēmu: ekonomiskās attīstības un noziedzības mijiedarbība, praktiskajā daļā izmantojot daudzfaktoru korelācijas metodi tiek atrastas kopsakarības, ka ekonomiskās krīzes periodā noziedzības attīstības tendences samazinās, savukārt ekonomiskās stabilizācijas periodā, noziedzībai tendences pieaugt, kas liecina par ekspansijas teoriju. Atsevišķo reģionos, Latgalē un Kurzemē pastāv negatīva determinācija, pieaugot reģiona ekonomiskajai attīstībai noziedzības attīstības tendences samazinās. Darba inovitāte rodama tā fundamentālajā vienkāršībā novērtēt ekonomisko attīstību un tās sociālās sekas. Ne jau globalizācijā, urbanizācijā slēpjas ekonomiskā attīstība, bet pašā cilvēkā, tā domāšanas izmaiņu spēkā. Pārmaiņu laiks, kas jāpieņem kā pārbaudījums, konkurence, kas liek saprast, ja vēlies dzīvot drošu un spilgtu dzīvi,ir jāiet laikam līdzi. Darba kopējais apjoms 133 lappuses, tajā ievertas 31 tabula, kurās apkopota pētījumam nepieciešamā informācija, iekļauti 31 grafiki. Maģista darba 41 pielikumā sniegta paplašināta informācija par sociāliekonomiskajiem procesiem.
Keywords Noziedzība, reģioni, attīstība
Keywords in English Crime,Latvian regional development
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 22:48:33