Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Iekšējā audita efektivitāte valsts pārvaldē"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of Internal Audit in Public Administration"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Irina Voronova
Recenzents Dr.oec. Konstantins Didenko, profesors
Anotācija Maģistra darba tēma ir: „Iekšējā audita efektivitāte valsts pārvaldē”. Maģistra darba tēmas izvēli autore pamato ar to, ka auditēšanas procesu nodrošināšana publiskajā sektorā ir labas pārvaldības principa stūrakmens. Bet lai gūtu pārliecību, ka valsts pārvaldes iekšējais audits ne tikai darbojas, bet arī sasniedz savu mērķi, ir nepieciešams veikt tā novērtēšanu. Darba mērķis ir, izvērtējot iekšējā audita situāciju Latvijas valsts pārvaldē, veikt novērtējumu par iekšējā audita efektivitāti un izstrādāt pamatojumu tā izveides modeļa izvēlei. Darba galvenais secinājums ir tas, ka iekšējā audits Latvijas valsts pārvaldē darbojas, bet tas nesasniedz savu mērķi. Kā arī izmantojot iekšējā audita efektivitātes novērtēšanas modeli, var noteikt iekšējā audita darbības nepilnības, t.i., identificēt efektivitātes kritēriju kategorijas un konkrētus rādītājus, kuru vēlamais rezultāts netiek sasniegts. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs satur 80 lapas teksta datorsalikumā, tajā ir 34 attēli, 21 tabulas un 6 pielikumi. Literatūras saraksts sastāv no 36 ierakstiem.
Atslēgas vārdi iekšējais audits, valsts pārvalde, efektivitāte, hierarhiskās analīzes modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā internal audit, public administration, efficiency, analytic hierarchy model
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 22:16:15