Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Iekšējā audita efektivitāte valsts pārvaldē"
Title in English "Efficiency of Internal Audit in Public Administration"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Irina Voronova
Reviewer Dr.oec. Konstantins Didenko, profesors
Abstract Maģistra darba tēma ir: „Iekšējā audita efektivitāte valsts pārvaldē”. Maģistra darba tēmas izvēli autore pamato ar to, ka auditēšanas procesu nodrošināšana publiskajā sektorā ir labas pārvaldības principa stūrakmens. Bet lai gūtu pārliecību, ka valsts pārvaldes iekšējais audits ne tikai darbojas, bet arī sasniedz savu mērķi, ir nepieciešams veikt tā novērtēšanu. Darba mērķis ir, izvērtējot iekšējā audita situāciju Latvijas valsts pārvaldē, veikt novērtējumu par iekšējā audita efektivitāti un izstrādāt pamatojumu tā izveides modeļa izvēlei. Darba galvenais secinājums ir tas, ka iekšējā audits Latvijas valsts pārvaldē darbojas, bet tas nesasniedz savu mērķi. Kā arī izmantojot iekšējā audita efektivitātes novērtēšanas modeli, var noteikt iekšējā audita darbības nepilnības, t.i., identificēt efektivitātes kritēriju kategorijas un konkrētus rādītājus, kuru vēlamais rezultāts netiek sasniegts. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs satur 80 lapas teksta datorsalikumā, tajā ir 34 attēli, 21 tabulas un 6 pielikumi. Literatūras saraksts sastāv no 36 ierakstiem.
Keywords iekšējais audits, valsts pārvalde, efektivitāte, hierarhiskās analīzes modelis
Keywords in English internal audit, public administration, efficiency, analytic hierarchy model
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 22:16:15