Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Mūsdienīgu biroja ēku siltuma ieguvumu specifika"
Nosaukums angļu valodā "Specifics of heat gains in modern office buildings"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Anatolijs Borodiņecs
Recenzents Gaļina Stankeviča
Anotācija Maģistra darbs ir veltīts siltuma ieguvumu specifikas mūsdienīgās biroja ēkās izpētei. Darba mērķis ir noskaidrot, vai siltuma izdalījumi un ieguvumi, kas veidojas biroja ēkās, var tikt izmantoti telpu apkurei ziemas sezonas laikā Latvijas klimatiskajos apstākļos. Darba teorētiskajā daļā ir apskatītas ēkas siltuma bilances sastāvdaļas, Latvijas būvnormatīvu prasības, siltuma zudumu aprēķina metodika, aprakstīta ēkas siltuma bilances punkta būtība, ka arī apkopoti pēdējo gadu laikā veiktu termiskā komforta un siltuma ieguvumu pētījumu rezultāti. Pamatojoties uz minētiem pētījumiem un pieejamo literatūru, tiek izstrādāta siltuma ieguvumu teorētiskā aprēķina metodika biroju ēkām. Darbā praktiskajā daļā tiek izstrādāts un pētīts biroja ēkas modelis ar dažiem mainīgiem parametriem. Katram modeļa scenārijam tiek aprēķinātas siltuma ieguvumu un siltuma zudumu vērtības, ka arī atrastas ēkas siltuma bilances punkta temperatūras. Darba izstrādei izmantoti vairāki informācijas avoti: mācību literatūra un citas rokasgrāmatas, normatīvi dokumenti un standarti, zinātniskie raksti, kā arī Interneta resursi. Maģistra darbs sastāv no 90 lpp., tajā ir iekļauti 31 attēli, 25 tabulas un 52 informācijas avotu nosaukumi.
Atslēgas vārdi siltuma ieguvumi; biroja ēka; ēkas siltuma bilances punkts
Atslēgas vārdi angļu valodā heat gains; office building; building balance point
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 19:29:52