Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Mūsdienīgu biroja ēku siltuma ieguvumu specifika"
Title in English "Specifics of heat gains in modern office buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Anatolijs Borodiņecs
Reviewer Gaļina Stankeviča
Abstract Maģistra darbs ir veltīts siltuma ieguvumu specifikas mūsdienīgās biroja ēkās izpētei. Darba mērķis ir noskaidrot, vai siltuma izdalījumi un ieguvumi, kas veidojas biroja ēkās, var tikt izmantoti telpu apkurei ziemas sezonas laikā Latvijas klimatiskajos apstākļos. Darba teorētiskajā daļā ir apskatītas ēkas siltuma bilances sastāvdaļas, Latvijas būvnormatīvu prasības, siltuma zudumu aprēķina metodika, aprakstīta ēkas siltuma bilances punkta būtība, ka arī apkopoti pēdējo gadu laikā veiktu termiskā komforta un siltuma ieguvumu pētījumu rezultāti. Pamatojoties uz minētiem pētījumiem un pieejamo literatūru, tiek izstrādāta siltuma ieguvumu teorētiskā aprēķina metodika biroju ēkām. Darbā praktiskajā daļā tiek izstrādāts un pētīts biroja ēkas modelis ar dažiem mainīgiem parametriem. Katram modeļa scenārijam tiek aprēķinātas siltuma ieguvumu un siltuma zudumu vērtības, ka arī atrastas ēkas siltuma bilances punkta temperatūras. Darba izstrādei izmantoti vairāki informācijas avoti: mācību literatūra un citas rokasgrāmatas, normatīvi dokumenti un standarti, zinātniskie raksti, kā arī Interneta resursi. Maģistra darbs sastāv no 90 lpp., tajā ir iekļauti 31 attēli, 25 tabulas un 52 informācijas avotu nosaukumi.
Keywords siltuma ieguvumi; biroja ēka; ēkas siltuma bilances punkts
Keywords in English heat gains; office building; building balance point
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 19:29:52