Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Biroju ēku energoefektīvu ventilācijas sistēmu automātiskā vadība"
Nosaukums angļu valodā "Automatic control for energy-efficient ventilation systems of office buildings"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Egīls Dzelzītis
Recenzents Andris Krūmiņš
Anotācija Mika Ieviņa maģistra darbā ‘’Biroja ēku energoefektīvu ventilācijas sistēmu automātiskā vadība’’ tiek veikts pētījums par funkcionējošu biroju ēku ventilācijas sistēmu energoefektivitātes palielināšanas iespējām, veicot automātikas sistēmas uzlabošanu un telpu gaisa kvalitātes uzlabošanu. Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu gaisa kvalitāti un mikroklimatu iekštelpās, patērējot iespējami mazākus energoresursus, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība inženiersistēmu modernizācijas iespējām un to atmaksāšanās periodam. Darba teorētiskajā daļā tiek veikta literatūras un zinātnisko publikāciju izpēte par to, kādu ietkmi uz cilvēka organismu un darba spējām atstāj telpu gaisa kvalitāte, kā ir iespējams noteikt un regulēt gaisa kvalitāti (temperatūra, relatīvais mitrums, oglekļa dioksīda koncentrācija gaisā) un kādai ir jābūt gaisa apmaiņas intensitātei. Darbā ir apskatīta arī esošā un perspektīvā energoefektivitātes politika Latvijā. Darba pētnieciskajā daļā tiek pētītas un analizētas vairāku funkcionējošu biroju ēku ventilācijas sistēmu automātikās vadības sistēmas. Tiek veikta vienas biroju ēkas gaisa apstrādes iekārtu automātiskās vadības sistēmu padziļināta izpēte un to modernizācijas iespēju analīze. Balstoties uz pētnieciskās daļas datiem un ekonomiskajiem aprēķiniem, tiek izdarīti secinājumi par to, kādam jābūt mūsdienu prasībām atbilstošam biroju ēkas energoefektīvas ventilācijas sistēmas automātikas modelim. Maģistra darbā ir izmantoti 23 attēli, 1 tabula1, 1 formula, 12 pielikumi un 13 literatūras avoti. Maģistra darba apjoms bez pielikumiem- 52 lapas un pielikumi uz 35 lapām.
Atslēgas vārdi Automātika, automātiskā vadība, CO2, biroju ēkas, BVS, ĒVS, ventilācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Automatic control, CO2, office buildings, BMS, ventilation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 17:11:46