Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Biroju ēku energoefektīvu ventilācijas sistēmu automātiskā vadība"
Title in English "Automatic control for energy-efficient ventilation systems of office buildings"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Egīls Dzelzītis
Reviewer Andris Krūmiņš
Abstract Mika Ieviņa maģistra darbā ‘’Biroja ēku energoefektīvu ventilācijas sistēmu automātiskā vadība’’ tiek veikts pētījums par funkcionējošu biroju ēku ventilācijas sistēmu energoefektivitātes palielināšanas iespējām, veicot automātikas sistēmas uzlabošanu un telpu gaisa kvalitātes uzlabošanu. Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu gaisa kvalitāti un mikroklimatu iekštelpās, patērējot iespējami mazākus energoresursus, ir jāpievērš pastiprināta uzmanība inženiersistēmu modernizācijas iespējām un to atmaksāšanās periodam. Darba teorētiskajā daļā tiek veikta literatūras un zinātnisko publikāciju izpēte par to, kādu ietkmi uz cilvēka organismu un darba spējām atstāj telpu gaisa kvalitāte, kā ir iespējams noteikt un regulēt gaisa kvalitāti (temperatūra, relatīvais mitrums, oglekļa dioksīda koncentrācija gaisā) un kādai ir jābūt gaisa apmaiņas intensitātei. Darbā ir apskatīta arī esošā un perspektīvā energoefektivitātes politika Latvijā. Darba pētnieciskajā daļā tiek pētītas un analizētas vairāku funkcionējošu biroju ēku ventilācijas sistēmu automātikās vadības sistēmas. Tiek veikta vienas biroju ēkas gaisa apstrādes iekārtu automātiskās vadības sistēmu padziļināta izpēte un to modernizācijas iespēju analīze. Balstoties uz pētnieciskās daļas datiem un ekonomiskajiem aprēķiniem, tiek izdarīti secinājumi par to, kādam jābūt mūsdienu prasībām atbilstošam biroju ēkas energoefektīvas ventilācijas sistēmas automātikas modelim. Maģistra darbā ir izmantoti 23 attēli, 1 tabula1, 1 formula, 12 pielikumi un 13 literatūras avoti. Maģistra darba apjoms bez pielikumiem- 52 lapas un pielikumi uz 35 lapām.
Keywords Automātika, automātiskā vadība, CO2, biroju ēkas, BVS, ĒVS, ventilācija
Keywords in English Automatic control, CO2, office buildings, BMS, ventilation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 17:11:46