Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „VID Muitas pārvaldes muitas kontrolpunktu darbības izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Operation of Customs Control Points of the State Revenue Service Central Customs Board”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, profesors, Dr.oec.
Anotācija Darba autore ir Ilona Puķīte. Maģistra darba tēma ir VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktu darbības izvērtējums. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas muitas kontroles punktu darbības pamatprincipus, svarīgākās izmaiņas VID Muitas pārvaldes MKP darbībā un darba apjoma izvērtējumu vidēji uz vienu muitas amatpersonu un salīdzināt Rīgas iekšzemes MKP darba efektivitāti un tas nepieciešamību. Izvirzītie uzdevumi: Iepazīties ar muitas kontroles punktu vēsturisku attīstību Latvijā; Apkopot informāciju par svarīgākajām izmaiņām muita un muitas kontroles punktos; Apskatīt muitas sistēmas, kas tiek pielietotas MKP ikdienas darbībā, un to lomu muitošanas procesa atvieglošanā; Aprēķināt vidējo darba apjomu uz vienu muitas amatpersonu salīdzināt to ar citiem muitas kontroles punktu darba apjomu uz vienu muitas amatpersonu; Aprēķināt un salīdzināt iekšzemes MP Rīgas MKP efektivitāti. Maģistra darbā par pētījuma objektu tika izvēlēti visi Latvijas MKP, bet sīkāk tika apskatīti MP Rīgas iekšzemes MKP, to efektivitāte un nepieciešamība. Pētījuma priekšmets tika izvēlēts izpētei muitas rīcībā esoši nepublicēti materiāli par muitas kontroles punktu darbības statistiku Latvijā par 2014.gadu, kā arī citi normatīvie akti, regulējošie darbības procesus MKP. Darba izstrādes gaitā tika izmantotas vispār zinātniskās pētījuma metodes, tai skaitā, analīzes metode, statistiskā analīze, un aprakstošā metode, ar kuru palīdzību tika veikta parādību detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskati. Darbs ir rekomendēts valsts muitas iestāžu amatpersonām. Maģistra darbs tika izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar MKP darbības aspektiem, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem un VID nepublicētiem materiāliem. Darbs sastāv no trīs daļām, divpadsmit nodaļām. Darba apjoms ir 82 lappuses, darbā ietverti 12 attēli, 18 tabulas, izmantotas 11 formulas, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 50 izmantoto literatūras avotu vienības.
Atslēgas vārdi MKP
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs control pionts
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 14:44:14