Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „VID Muitas pārvaldes muitas kontrolpunktu darbības izvērtējums”
Title in English “Assessment of Operation of Customs Control Points of the State Revenue Service Central Customs Board”
Author Ilona Siliņa
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU Muitas un nodokļu katedras vadītājs, profesors, Dr.oec.
Abstract Darba autore ir Ilona Puķīte. Maģistra darba tēma ir VID Muitas pārvaldes muitas kontroles punktu darbības izvērtējums. Darba mērķis ir izpētīt Latvijas muitas kontroles punktu darbības pamatprincipus, svarīgākās izmaiņas VID Muitas pārvaldes MKP darbībā un darba apjoma izvērtējumu vidēji uz vienu muitas amatpersonu un salīdzināt Rīgas iekšzemes MKP darba efektivitāti un tas nepieciešamību. Izvirzītie uzdevumi: Iepazīties ar muitas kontroles punktu vēsturisku attīstību Latvijā; Apkopot informāciju par svarīgākajām izmaiņām muita un muitas kontroles punktos; Apskatīt muitas sistēmas, kas tiek pielietotas MKP ikdienas darbībā, un to lomu muitošanas procesa atvieglošanā; Aprēķināt vidējo darba apjomu uz vienu muitas amatpersonu salīdzināt to ar citiem muitas kontroles punktu darba apjomu uz vienu muitas amatpersonu; Aprēķināt un salīdzināt iekšzemes MP Rīgas MKP efektivitāti. Maģistra darbā par pētījuma objektu tika izvēlēti visi Latvijas MKP, bet sīkāk tika apskatīti MP Rīgas iekšzemes MKP, to efektivitāte un nepieciešamība. Pētījuma priekšmets tika izvēlēts izpētei muitas rīcībā esoši nepublicēti materiāli par muitas kontroles punktu darbības statistiku Latvijā par 2014.gadu, kā arī citi normatīvie akti, regulējošie darbības procesus MKP. Darba izstrādes gaitā tika izmantotas vispār zinātniskās pētījuma metodes, tai skaitā, analīzes metode, statistiskā analīze, un aprakstošā metode, ar kuru palīdzību tika veikta parādību detalizēta izpēte, apkopojot informāciju un pamatojoties uz daudzveidīgas literatūras apskati. Darbs ir rekomendēts valsts muitas iestāžu amatpersonām. Maģistra darbs tika izstrādāts, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar MKP darbības aspektiem, kā arī speciālo literatūru, publikācijām un interneta resursiem un VID nepublicētiem materiāliem. Darbs sastāv no trīs daļām, divpadsmit nodaļām. Darba apjoms ir 82 lappuses, darbā ietverti 12 attēli, 18 tabulas, izmantotas 11 formulas, bibliogrāfiskajā sarakstā ir 50 izmantoto literatūras avotu vienības.
Keywords MKP
Keywords in English Customs control pionts
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 14:44:14