Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības vadīšana
Nosaukums angļu valodā Business Manegement of a Retail Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents Dr.oec. Rita Greitāne, Docente
Anotācija Bakalaura darba autore: Agnese Aizpure Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības vadīšana” Bakalaura darba apjoms: 72 lapas, kurās ietvertas 32 tabulas un 13 attēli. Darba analītiskā daļa sastāv no 5 nodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa – no 3 nodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, SIA „ACNielsen Latvia” nozares pētījums un uzņēmumu materiāli – kopā 34 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izstrādāta uzņēmuma vadīšanas efektivitātes novērtēšanas sistēma, balstoties uz finanšu rādītājiem, un atbilstoši tai veikta konkrēta mazumtirdzniecības uzņēmuma vadīšanas novērtēšana; veikts mazumtirdzniecības uzņēmuma iesaistīto pušu ietekmes, varas, ieinteresētības un prognozētības līmeņu novērtējums atbilstoši interešu likumīgumam un steidzamības pakāpei, kas balstīts uz uzņēmuma personāla apvienota viedokļa pētījumu, kā arī izvirzīti priekšlikumi orgānizācijas darbā iesaistīto pušu vadīšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aizpure A. Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības vadīšana: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015.- 72.lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, vadīšana, iesaistītās puses, ieinteresētās grupas, efektivitāte, vadīšanas būtība, R. Kvīna modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, business management, stakeholders, effectiveness, stakeholder interests, R. Quinn model
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 13:59:09