Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības vadīšana
Title in English Business Manegement of a Retail Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer Dr.oec. Rita Greitāne, Docente
Abstract Bakalaura darba autore: Agnese Aizpure Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības vadīšana” Bakalaura darba apjoms: 72 lapas, kurās ietvertas 32 tabulas un 13 attēli. Darba analītiskā daļa sastāv no 5 nodaļām, pētījumu un aprēķinu daļa – no 3 nodaļām. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: speciāla un vispārēja ekonomiska literatūra, dažādi elektroniskie resursi, periodiskā literatūra, Latvijas Republikas statistikas dati, SIA „ACNielsen Latvia” nozares pētījums un uzņēmumu materiāli – kopā 34 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izstrādāta uzņēmuma vadīšanas efektivitātes novērtēšanas sistēma, balstoties uz finanšu rādītājiem, un atbilstoši tai veikta konkrēta mazumtirdzniecības uzņēmuma vadīšanas novērtēšana; veikts mazumtirdzniecības uzņēmuma iesaistīto pušu ietekmes, varas, ieinteresētības un prognozētības līmeņu novērtējums atbilstoši interešu likumīgumam un steidzamības pakāpei, kas balstīts uz uzņēmuma personāla apvienota viedokļa pētījumu, kā arī izvirzīti priekšlikumi orgānizācijas darbā iesaistīto pušu vadīšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Aizpure A. Mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības vadīšana: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015.- 72.lpp.
Keywords Uzņēmējdarbība, vadīšana, iesaistītās puses, ieinteresētās grupas, efektivitāte, vadīšanas būtība, R. Kvīna modelis
Keywords in English Entrepreneurship, business management, stakeholders, effectiveness, stakeholder interests, R. Quinn model
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 13:59:09