Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums Inovatīva alternatīvās degvielas gaisakuģa izstrāde uz Airbus A320 bāzes
Nosaukums angļu valodā Development of an Innovative Alternative Fuel Aircraft on the Basis of Airbus A320
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docents Valērijs Muhins
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Martiņš Kleinhofs
Anotācija Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai par inovatīvo aviācijas degvielu ieviešanu ekspluatācijā, kā arī tēmai par to izvietošanas problēmām. Šajā darbā pamatota pāreja uz alternatīvas aviācijas degvielu, izdarīts salīdzinošā analīze par kriogēnās degvielās fizikali ķīmiskajām un veiktspējas īpašībām un to ietekmi uz gaisa kuģa konstrukciju un ta sistēmām, izdarīts aprēķīns lai izvelēt optimalo siltumizolāciju un pareizo krioģenas sūkni, kā arī tiek piedavāta gaisa kuģu tehniskās apkopes bāze un kriogēnās degvielas sistēmas uzturēšanas instrukcijas. Teorētiskais pētījums tika veikts ar literatūras un normatīvo avotu analīzes metodi. Izlaiduma darba praktiskā vērtība ir tāda, ka izstrādāto projektu var izmantot turpmākiem pētījumiem kriogēno degvielu pielietošanas jomā aviācijas rūpniecībā. Darbā izmantotas 8 tabulas, 10 attēli, izmantotās literatūras saraksts satur 21 avotus. Kopējais diplomdarba apjoms sastāda 74 lappuses.
Atslēgas vārdi gaisa kuģis, alternatīvas degvielas, airbus, ūdeņradis, izolācija, inovācija
Atslēgas vārdi angļu valodā aircraft, alternative fuel, airbus, hydrogen, insulation, innovation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 11:27:28