Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language Inovatīva alternatīvās degvielas gaisakuģa izstrāde uz Airbus A320 bāzes
Title in English Development of an Innovative Alternative Fuel Aircraft on the Basis of Airbus A320
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Dr.sc.ing., docents Valērijs Muhins
Reviewer Dr.habil.sc.ing., prof. Martiņš Kleinhofs
Abstract Bakalaura darbs tiek veltīts tēmai par inovatīvo aviācijas degvielu ieviešanu ekspluatācijā, kā arī tēmai par to izvietošanas problēmām. Šajā darbā pamatota pāreja uz alternatīvas aviācijas degvielu, izdarīts salīdzinošā analīze par kriogēnās degvielās fizikali ķīmiskajām un veiktspējas īpašībām un to ietekmi uz gaisa kuģa konstrukciju un ta sistēmām, izdarīts aprēķīns lai izvelēt optimalo siltumizolāciju un pareizo krioģenas sūkni, kā arī tiek piedavāta gaisa kuģu tehniskās apkopes bāze un kriogēnās degvielas sistēmas uzturēšanas instrukcijas. Teorētiskais pētījums tika veikts ar literatūras un normatīvo avotu analīzes metodi. Izlaiduma darba praktiskā vērtība ir tāda, ka izstrādāto projektu var izmantot turpmākiem pētījumiem kriogēno degvielu pielietošanas jomā aviācijas rūpniecībā. Darbā izmantotas 8 tabulas, 10 attēli, izmantotās literatūras saraksts satur 21 avotus. Kopējais diplomdarba apjoms sastāda 74 lappuses.
Keywords gaisa kuģis, alternatīvas degvielas, airbus, ūdeņradis, izolācija, inovācija
Keywords in English aircraft, alternative fuel, airbus, hydrogen, insulation, innovation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 11:27:28