Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Starta rāviena trenažieris ar mērīšanas sistēmu
Nosaukums angļu valodā Startup Pull Simulator with Measurement System
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksejs Kataševs
Recenzents Vladislavs Turko, Aviatest, direktora vietnieks zinātniskā darbā
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izpētīt tekstila elektrodu impedanci atkarībā no tekstila pinuma. Mērķa sasniegšanai izvirzīti četri uzdevumi: 1. izveidot tekstila elektrodu impedances noteikšanas metodi un stendu, 2. iegūt dažāda pinuma tekstila elektrodu amplitūdas – frekvenču raksturlīknes un tās analizēt, 3. veikt tekstila elektrodu aprobāciju elektromiogrāfijas un elektrokardiogrāfijas signāliem, un 4. izstrādāt secinājumus un rekomendācijas par tekstila elektrodu izmantošanu. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām: 1. literatūras apraksta par tekstila elektrodu raksturlielumiem un lietošanas īpatnībām, 2. aprakstītas eksperimenta metodes un analīzes algoritma, 3. impedances noteikšanai izveidotā stenda apraksta, 4. iegūtajām amplitūdas – frekvenču raksturlīknēm un to analīzes, 5. tekstila elektrodu aprobācijas elektromiogrāfijas un elektrokardiogrāfijas signāla iegūšanai un 6. secinājumiem un rekomendācijām. Bakalaura darbā tika noskaidrotas piecu dažāda pinuma tekstila elektrodu ekvivalentās shēmas un aprobēti divi no šiem tekstila elektrodiem. Darbā noskaidrots, kuru no pieciem dažāda pinuma tekstila elektrodiem vislabāk izmantot ierīču izveidei. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapām, 12 tabulām, 57 attēliem un 2 pielikumiem. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Tekstila elektrodi, impedances noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Textile electrode, Impedance measurement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 11:14:48