Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Medical Engineering and Physics
Title in original language Starta rāviena trenažieris ar mērīšanas sistēmu
Title in English Startup Pull Simulator with Measurement System
Department 15D00 Institute of Biomedical Engineering and Nanotechnologies
Scientific advisor Aleksejs Kataševs
Reviewer Vladislavs Turko, Aviatest, direktora vietnieks zinātniskā darbā
Abstract Bakalaura darba mērķis ir izpētīt tekstila elektrodu impedanci atkarībā no tekstila pinuma. Mērķa sasniegšanai izvirzīti četri uzdevumi: 1. izveidot tekstila elektrodu impedances noteikšanas metodi un stendu, 2. iegūt dažāda pinuma tekstila elektrodu amplitūdas – frekvenču raksturlīknes un tās analizēt, 3. veikt tekstila elektrodu aprobāciju elektromiogrāfijas un elektrokardiogrāfijas signāliem, un 4. izstrādāt secinājumus un rekomendācijas par tekstila elektrodu izmantošanu. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām: 1. literatūras apraksta par tekstila elektrodu raksturlielumiem un lietošanas īpatnībām, 2. aprakstītas eksperimenta metodes un analīzes algoritma, 3. impedances noteikšanai izveidotā stenda apraksta, 4. iegūtajām amplitūdas – frekvenču raksturlīknēm un to analīzes, 5. tekstila elektrodu aprobācijas elektromiogrāfijas un elektrokardiogrāfijas signāla iegūšanai un 6. secinājumiem un rekomendācijām. Bakalaura darbā tika noskaidrotas piecu dažāda pinuma tekstila elektrodu ekvivalentās shēmas un aprobēti divi no šiem tekstila elektrodiem. Darbā noskaidrots, kuru no pieciem dažāda pinuma tekstila elektrodiem vislabāk izmantot ierīču izveidei. Bakalaura darbs sastāv no 62 lapām, 12 tabulām, 57 attēliem un 2 pielikumiem. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords Tekstila elektrodi, impedances noteikšana
Keywords in English Textile electrode, Impedance measurement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 11:14:48